รากฐาน

แนวทางของเราสำหรับปีพ.ศ. 2563

ธรรมาภิบาล จริยธรรม และความซื่อสัตย์: รักษาความมุ่งมั่นด้านจริยธรรมผ่านโครงการ Ethics Everywhere (จริยธรรมทุกหนแห่ง) ซึ่งสนับสนุนโดยเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและโครงการฝึกอบรมต่างๆ ด้านกฎหมาย หลักจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรามุ่งมั่นที่จะยังคงรักษาสถานภาพการเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก

นวัตกรรมและเทคโนโลยี: ขับเคลื่อนนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า โดยเราจะยังคงเสริมสร้างรากฐานส่วนนี้ของเราตลอดปีพ.ศ. 2562 และ 2563

การเป็นผู้นำทางความคิด: ขยายการเป็นผู้นำทางความคิดและความเชื่อมโยงของแบรนด์ผ่านผลงานวิเคราะห์วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์