งานวิจัย

Workforce Preferences Barometer 2022

Exploring new employee expectations and how employers can support their people in the new hybrid world

กรกฎาคม 12, 2565
ผู้เขียน:
  • Flore Pradère

The latest edition of our Workforce Preferences Barometer reveals that the hybrid working model has become the most popular way of working today among office workers. Working in a hybrid mode is expected by 60% of office workers and 55% are already doing so today. As employee expectations and current workstyles reach an equilibrium, hybrid becomes a permanent element of the future of work.

Quality of life and health and wellbeing have become the top priorities for office workers, above a good salary, which is now in third place. Improving quality of life is the number one reason for people to quit their job today.

If hybrid work is here to stay, it creates new challenges that the office can address. Optimum performance and productivity cannot be restricted to intense heads-down work at home, face-to-face interaction plays a crucial role - which remains the key reason for people to return to the office today.

In our latest research, we explore how employers can support their hybrid workers as the gap between what’s offered by companies and employee expectations widens. We look at the role of the office as the crucial hub for human connection and innovation and reveal the unique opportunity for companies to reinvent their Employee Value Proposition.

This paper draws on the results of a global survey of over 4,000 office workers across 10 countries. It also provides a comparison with last year’s survey results (March 2021).

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"