งานวิจัย

Transitioning to net-zero

Discover how JLL is transitioning to net-zero, and how our actions will help shape the future of real estate for a better world

ตุลาคม 29, 2564
ผู้เขียน:
  • Guy Grainger
  • Richard Batten

As the urgency around the climate emergency increases, more and more organizations are setting net-zero emissions targets. But without a common science-based definition of what constitutes a net-zero target, companies and their stakeholders can’t be sure that their long-term climate targets are credible or ambitious enough.

The Science Based Targets initiative has launched the first-ever science-based Net-Zero Standard. Combating the current inconsistencies that surround net-zero targets, it is a ground-breaking standard to ensure companies decarbonize at the pace and scale to align with the goals of the Paris Agreement and keep 1.5°C in reach. 

JLL is among a handful of global companies across all sectors with a net-zero strategy to be certified to this new global Net-Zero Standard. Going beyond the criteria of the Standard, JLL commits to reach net-zero greenhouse gas emissions across the value chain by 2040. 

For us to achieve net-zero by 2040, all our clients need to be on a decarbonization journey. 

Explore how we are transitioning to net-zero and how our actions will lead JLL and our clients on a journey towards a net-zero future based on the best climate science.

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"