งานวิจัย

Hotels Global Asset Management Report 2022

Global lodging has turned a corner in 2022

พฤศจิกายน 08, 2565
ผู้เขียน:
  • Andrea Grigg
  • Xander Nijnens
  • Rastko Djordjevic
  • Edouard Schwob
  • Geraldine Guichardo

As we move to the end of the year, concerns over a recession in the US, the ongoing Ukraine/Russia war, economic and political volatility in Europe, geopolitical tensions between the US and China, coupled with uncertainty surrounding lodging demand’s full recovery create a complex operating environment for hotels at all levels. Owners and operators will need to embrace a defensive approach to asset management, remaining razor focused on their operating structures as they continue to navigate the challenges of running a hotel during such unprecedented times. As such, the role that hotel asset managers play continues to be critical, with hotel owners requiring strategic management of their hotel portfolios.

As we navigate the 2023 budget season with a focus on optimizing profitability and mitigating operational risks, there are four recommendations we urge hotel owners to consider:

  1. Transform labor strategy to attract and retain top talent
  2. Push rates judiciously and keep disciplined cost management solutions employed during the pandemic
  3. Understand the evolving nature of lodging demand and intentionally drive ancillary revenue to optimize profit
  4. Capital expenditures should aim to protect market share and enhance property value

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"