งานวิจัย

Premium Office Rent Tracker: ฉบับเดือนธันวาคม 2563

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีค่าเช่าสำนักงานเกรดพรีเมี่ยมถูกที่สุดอันดับ 15 ของโลก อันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟิก และอัน 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธันวาคม 18, 2563

รายงาน Premium Office Rent Tracker ฉบับประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นโดย JLL นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนในการเช่า (ค่าเช่ารวมภาษีและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง) ออฟฟิศในอาคารสำนักงานเกรดพรีเมียมในย่านธุรกิจสำคัญๆ 100 ทำเลของ 86 เมืองใหญ่ทั่วโลก 

ประเด็นที่น่าสนใจ
  • ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเกรดพรีเมี่ยมในปี 2563 โดยรวมทั่วโลกปรับตัวลดลง แต่เป็นการปรับลดลงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเกรดเอทั่วไป
  • ฮ่องกงยังคงเป็นเมืองที่มีค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเกรดพรีเมี่ยมแพงที่สุดในโลก แม้จะปรับตัวลดลงมากถึง 20% ในปีนี้
  • ความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานเกรดพรีเมี่ยม ส่วนใหญ่ยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจภาคการเงินการธนาคาร โดยมีกลุ่มธุรกิจขยับตามขึ้นมาเป็นผู้เช่ารายใหญ่อันดับสอง

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"