งานวิจัย

Benchmarking Cities and Real Estate

Despite the pandemic, expectations are that offices will return to be the beating heart of our cities. Yet, evolving worker preferences and needs will likely mean that the role of offices and the way office spaces are used are set to change. Using data from JLL’s Global Benchmarking Services, we examine and contrast how offices and office space densities will change in gateway cities across the globe.

มิถุนายน 03, 2564
The strongest pressures to de-densify will likely occur in cities that had tight occupational densities before the pandemic

Cities with tight occupational densities will likely see the most transformational changes in the use of office space. These cities fall into three groups:

  1. Global business hubs, like Hong Kong, London, and Singapore, with densities of 10 square meters per person or less

  2. Business process outsourcing destinations, like Manila and Bengaluru, where business imperatives and intense usage of space have reduced densities to as low as 7 square meters per person

  3. Emerging mega-hubs, such as Jakarta, Mumbai, Istanbul, Mexico City and Sao Paulo, which provide business services for large and growing national markets.

‘Metrics that matter’ have never been more critical

To determine their future office space requirements in a situation where various factors will impact the use of space, businesses must track space utilization and occupational density metrics to help determine how their space is being used and what their future space requirements will be. Beyond that, access to market comparisons can enable businesses to track their performance even more effectively, by enabling them to benchmark the performance of their space versus their peers.

City governments will also need to use these metrics increasingly to understand building use and resource efficiency, in turn informing urban and environmental policy.

Understanding how space utilization and occupational density metrics impact sustainability goals will be key

In the post-pandemic recovery, the next few years will be pivotal as corporates and cities set and work towards ambitious sustainability targets. Organizations will need to understand how space utilization and occupational densities impact energy, waste and water consumption. Future sustainability scenarios will need to take the trade-off between density and efficiency into consideration.

Download this report to learn more around how offices and office spaces are set to change in cities across the world and the data that you need to plan for the requirements of the future of work.

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"