งานวิจัย

ไวรัสโคโรน่ากับผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชีย

กุมภาพันธ์ 05, 2563

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนสูงเกิดขึ้นตามมาในหลากหลายแง่มุม

มีแนวโน้มว่า เศรษฐกิจของจีนและหลายประเทศในเอเชียจะชะลอการขยายตัวในไตรมาสแรกของปีนี้ แต่คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อทั้งเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น ทั้งนี้ หากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกนอกจากจีน ยังคงอยู่ในระดับต่ำ มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะได้รับผลกระทบไม่มากนักและเป็นผลกระทบที่ขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

รายงานฉบับนี้ ได้ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าที่มีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเมืองหลักๆ ในเอเชียโดยเฉพาะในจีนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวิกฤตการณ์ครั้งนี้

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"