งานวิจัย

ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ ไตรมาสสาม ปี 2564

การแข่งขันสูงจากการมีโครงการสร้างเสร็จเพิ่มและผู้เช่าในอาคารเก่าคืนพื้นที่

ตุลาคม 31, 2564
ผู้เขียน:
  • ณิชกมล หอรุ่งเรือง
ประเด็นเด่น
 
  • กิจกรรมการเช่าปรับเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี 2564 .
  • อัตราการว่างของพื้นที่เช่าขยับตัวสูงขึ้น จากการที่อาคารสร้างเสร็จใหม่ปล่อยเช่าพื้นที่ได้ช้าลง
  • ค่าเช่าปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5
  • อัตราการว่างของพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นจะกดดันต่อค่าเช่าต่อไปอีก

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"