งานวิจัย

Bangkok Office Market Perspectives: ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ กำลังเปลี่ยนไปเป็นตลาดของผู้เช่า

กุมภาพันธ์ 01, 2564

ผลกระทบทางธุรกิจจากสถานการณ์โรคระบาด ส่งผลให้บริษัทหลายๆ บริษัทปรับลดขนาดออฟฟิศลงตามเท่าที่จำเป็นเพื่อลดต้นทุนการเช่าพื้นที่ ส่งผลให้การเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มในปี 2563 มียอดรวมสุทธิ 38,800 ตารางเมตร ลดลงจากปี 2562 ที่มียอดการเช่าพื้นที่เพิ่มสุทธิ 75,400 ตารางเมตร และพื้นที่ว่างเหลือเช่า ณ สิ้นปี 2563 อาคารสำนักงานเกรดเอมีพื้นที่ว่างเหลือเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ 10.0% จาก 6.8% ในปี 2562 และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2556 ที่มีพื้นที่ว่างเหลือเช่าในอัตราเลขสองหลัก

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"