งานวิจัย

Bangkok Office Market Overview – August 2020

การขึ้นค่าเช่าสำนักงานในไตรมาสสองส่งสัญญาณการชะลอตัว และมีแนวโน้มปรับลดลงในไตรมาสต่อๆ ไปจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด ผู้เช่าชะลอแผนการขยายหรือย้ายสำนักงาน และจะมีซัพพลายใหม่สร้างเสร็จมากขึ้น

สิงหาคม 31, 2563

แม้จะมีวิกฤติการณ์โควิด-19 แต่ในไตรมาสสองที่ผ่านมา ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ ยังคงมีอัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยปรับสูงขึ้น 5.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากเจ้าของอาคารยังสามารถอาศัยประโยชน์จากภาวะที่ซัพพลายในตลาดมีจำกัด ซึ่งทำให้ผู้เช่าที่ต้องการขยายออฟฟิศขนาดใหญ่ โดยเฉพาะตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ยังคงทำได้ยาก

อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มว่าค่าเช่าจะชะลอตัวลงในไตรมาสต่อๆ ไป เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บริษัทผู้เช่าส่วนใหญ่ใช้มาตรการควบคุมตุ้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนแผนการขยายหรือย้ายสำนักงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"