งานวิจัย

2022 Alternative Accommodations Global Trends & Outlook Report

Latest Global trends and outlook

มิถุนายน 20, 2565
ผู้เขียน:
  • Gilda Perez-Alvarado
  • Kevin Davis
  • Zachariah Demuth
  • Geraldine Guichardo
  • Ophelia Makis

The alternative accommodations sector has undergone a transformational shift over the past decade. What started as a marketplace for individuals to rent out their primary or secondary homes as a means of generating extra income has evolved into a complex, highly matrixed space akin to the traditional lodging industry. The sector's evolution intensified during the Covid-19 pandemic as increasing flexibility to work remotely coupled with a heightened focus on quality of life and experiences, has given rise to transformational changes in the workplace. Professional digital nomads, generation-Z entering the workplace, and millennials, many in management and senior management positions, feel empowered to live, work, stay, and play wherever they wish, albeit these spaces must comfortably accommodate all their needs. This paradigm shift has resulted in the alternative accommodations sector's unprecedented growth over the past two years.

Originally designed to appeal to younger, cash-strapped leisure travelers, the alternative accommodations sector's demand base has expanded significantly due to the pandemic. Now, corporate travelers, bleisure, business groups, and affluent families on vacation make up a greater share of the sector's consumer base. This has resulted in the creation of a multitude of sub-sectors as the space matures from purely short-term rentals to the formation of
 

  • Distribution platforms

  • Branded home property managers

  • Branded multifamily alternatives

  • Membership programs

  • Shared accommodations

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"