งานวิจัย

2021 Asia Pacific Real Estate Outlook

Beyond the Rebound: The New Asia Pacific Real Estate Cycle

มกราคม 15, 2564

The arrival of 2021 may not shake off all the challenges of a pandemic-riddled economy, but it could quickly establish itself as a year where Asia Pacific enters a new cycle of real estate growth, innovation and investment. We expect real estate investment volumes to rise 15-20% in 2021, driven by continued growth in appetite for assets with income stability.

To access opportunity in an increasingly competitive and complex market, investors will need to adopt new strategies.

Read our 2021 Outlook Report to discover the key trends that will shape investment across the region.

Key themes include:

  1. Opportunity in enhancements and value-add. A reimagining of outmoded assets and outdated space across all sectors may become a defining theme from 2021 onwards. We estimate that upwards of 40% of today’s office assets need some form of enhancement to stay relevant.
  2. Demand for experiences matures. Business leaders are starting to realise that their businesses may never operate in the exact same way they did before COVID-19. In retail, we will see a continued acceleration of change with experience at the fore.
  3. Investment volumes to rise 15-20%. We expect stronger appetite for assets with income stability such as logistics, data centres and multi-family as well as a pick-up in hotel, retail and office investments to occur in tandem with economic recovery and potentially more clarity on the relevance of the office. We also expect investors to adjust portfolio allocations to increase diversification and more opportunistic and value-add investments. 

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"