ข่าวสาร

สำนักงาน JLL ได้การรับรองการพิจารณาเบื้องต้นตามมาตรฐานระดับโลกจาก WELL

JLL จะเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่สำนักงานได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านการเป็นสถานที่ที่ดีต่อสุขภาวะของพนักงาน

มีนาคม 28, 2565

บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล เปิดเผยว่า สถานที่ทำการของบริษัทฯ ที่กรุงเทพฯ ได้รับใบประกาศ WELL Precertification ซึ่งรับรองการได้รับพิจารณาเบื้องต้นตามมาตรฐาน WELL ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ว่าด้วยคุณสมบัติของอาคาร-สถานที่ที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจแอลแอลในการออกแบบ ตกแต่ง และบริหารจัดการให้ที่ทำการของตน สามารถสร้างเสริมความสุขและพลานามัยที่ดีให้กับพนักงาน

WELL เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดย International WELL Building Institute (IWBI) เป็นมาตรฐานการตรวจสอบสมรรถนะของอาคาร-สถานที่ โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพลานามัยและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร-สถานที่นั้นๆ อาทิ คุณภาพอากาศ น้ำ แสงสว่าง การเข้าถึงอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพ พื้นที่ออกกำลังกาย ความสะดวกสบาย และความสุขทางจิตใจ

นายไมเคิล แกลนซี กรรมการผู้จัดการ เจแอลแอล กล่าวว่า “เราออกแบบและสร้างออฟฟิศของเราขึ้น โดยคำนึงถึงการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ”

“การได้รับการพจิจารณาเบื้องต้นตามมาตรฐาน WELL สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของเราในการดำเนินการตามเป้าหมายที่จะพัฒนาสถานที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อพนักงานของเรา”

สถานที่ทำงานที่ยึดความพึงพอใจของพนักงานเป็นศูนย์กลาง

สำนักงานของเจแอลแอลที่กรุงเทพฯ มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,450 ตารางเมตร ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ทำงานหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับกิจกรรมการทำงานของพนักงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของวัน อาทิ ที่นั่งทำงานทั่วไป พื้นที่เปิดสำหรับการทำงานกลุ่ม ห้องประชุมหลายขนาดตั้งแต่ 4-20 ที่นั่ง ห้องขนาดเล็ก 2-3 ที่นั่งสำหรับงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง ไปจนถึงบูธเก็บเสียงสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์

เพื่อช่วยลดความเครียดและส่งเสริมความสุขทางกายและทางใจของพนักงาน ภายในสำนักงานของเจแอลแอลได้รับการออกแบบตกแต่งเพื่อให้พนักงานสามารถรู้สึกผ่อนคลาย โดยสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกได้จากเกือบทุกพื้นที่ของสำนักงาน ได้รับแสงสว่างธรรมชาติอย่างเพียงพอ มีการตกแต่งด้วยต้นไม้จริงจำนวนมาก รวมถึงมีการจัดสรรพื้นที่ลำลองส่วนกลางขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามจุดต่างๆ ซึ่งมีการใช้เฟอร์นิเจอร์ให้นั่งแบบสบายๆ มีห้องผ่อนคลายที่พนักสามารถใช้บริการเก้าอี้นวดไฟฟ้า ทำสมาธิ หรือแม้แต่งีบหลับช่วงสั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่สำหรับให้พนักงานนั่งรับประทานอาหาร หรือของว่างระหว่างวัน พร้อมบริการผลไม้และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตลอดชั่วโมงทำงาน

เจแอลแอลย้ายสำนักงานจากสถานที่เดิมที่ตั้งอยู่บนถนนสารทร มายังอาคารเดอะปาร์ค บนถนนรัชดาภิเษก นับตั้งแต่กลางปี 2564 การย้ายดังกล่าว เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างสรรสถานที่ทำงานขึ้นมาใหม่ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้ดีขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เดอะปาร์คเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานโดยทีซีซี แอสเซ็ทส์ และบริหารงานโดยเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ นอกจากนี้ เดอะปาร์ค ซึ่งมีเจแอลแอลเป็นผู้บริหารจัดการอาคาร ยังได้รับการประกาศให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นสำหรับมาตรฐาน WELL ด้วยเช่นกัน จึงเอื้อต่อกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของพนักงานของเจแอลแอล

สำนักงานจะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ต่อไป

ผลจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกิดวิกฤติการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทต่างๆ มีการใช้นโยบายที่ให้ความยืดหยุ่นแก่พนักงานในด้านสถานที่ทำงาน ทำให้เกิดคำถามว่า ออฟฟิศสำนักงานจะยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทต้องมีต่อไปหรือไม่

นายแกลนซีกล่าวว่า “แม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายในภาคธุรกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่สำนักงานยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานที่ที่สะท้อนค่านิยมและจุดประสงค์ขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถรักษาและดึงดูดบุคคลากรที่มีความสามารถ ดั้งนั้น สำนักงานจะยังคงเป็นสิ่งจำเป็นและมีบทบาทสำคัญในฐานะของสถานที่ที่ก่อกำเนิดและหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กร เป็นแหล่งรวมของความร่วมมือ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทหรือองค์กรจะต้องสร้างสรรค์ให้สถานที่ทำงานตอบโจทย์ความต้องการสำหรับการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกร่วม มีความสุขและสุขภาวะที่ดีในการทำงาน”

นอกเหนือจากมาตรฐาน WELL เจแอลแอลยังออกแบบตกแต่งสำนักงานตามมาตรฐาน LEED ที่ว่าด้วยอาคาร-สถานที่ ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการรับรอง

นอกจากความมุ่งหวังที่จะให้สำนักงานของตนได้รับการรับรองมาตรฐาน เจแอลแอลยังสามารถให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทและเจ้าของอาคารต่างๆ ที่ต้องการริเริ่มแนวคิดและการดำเนินการให้สถานประกอบการหรืออาคารของตน มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาวะของผู้ใช้

รับชมวิดีโอแนะนำสำนักงาน JLL ที่อาคารเดอะปาร์ค 


เกี่ยวกับ JLL

JLL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: JLL) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจบริการและบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ JLL มีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยการสรรค์สร้างโอกาสที่ดี อสังหาริมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม และช่องทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานของบริษัท ตลอดรวมจนถึงชุมชน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด JLL เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำที่ได้รับการจัดอันดับโดยฟอร์จูน (Fortune 500) ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ และมีพนักงานทั่วโลก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมกว่า 98,000 คน ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ทั่วโลกคิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้นกว่า 19,400 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ JLL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Jones Lang LaSalle Incorporated อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ jll.com