ข่าวสาร

JLL จับมือ EMOTIV ใช้เทคโนโลยีประสาทวิทยายกระดับบริการออกแบบออฟฟิศ

ศึกษาการตอบสนองทางความคิดของมนุษย์ต่อสถานที่ทำงาน

สิงหาคม 16, 2565

บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในเอเชียแปซิฟิก ด้วยการประกาศความร่วมมือกับ EMOTIV บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ในการปฏิรูปการออกแบบสถานที่ทำงาน โดยทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันศึกษาวิธีการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้านประสาทวิทยา มาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการออกแบบออฟฟิศ-สำนักงานที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัท

ด้วยการใช้อุปกรณ์เฮดเซ็ตที่คิดค้นขึ้นโดย EMOTIV ทำให้การวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางอารมณ์และกระบวนการรับรู้ของผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ เจแอลแอลและ EMOTIV กำลังร่วมกันศึกษาวิจัยเป็นชุดๆ ต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นจะเริ่มที่สิงคโปร์ก่อน ซึ่งจะเป็นการศึกษาว่ามีด้านใดบ้างและวิธีใดบ้าง ที่พนักงานบริษัท/องค์กรต่างๆ จะสามารถยกระดับประสิทธิผลการทำงาน และบริหารจัดการด้านสุขภาพกายและใจในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาเหล่านี้ จะเป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาวะของพนักงานในการทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายและในหลากหลายสถานการณ์ โดยเจแอลแอลและ EMOTIV จะร่วมกันวิเคราะห์ว่า สมองของพนักงานออฟฟิศ มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ อย่างไร

นายเบน แฮมเลย์ หัวหน้าหน่วยงานด้านอนาคตของวิถีการทำงาน เจแอลแอลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “เจแอลแอลมองว่า สถานที่ทำงานแห่งอนาคต เปรียบได้กับส่วนขยายทางความคิดของมนุษย์ โดยวิกฤติการณ์โรคระบาด ได้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่า ออฟฟิศไม่ได้เป็นเพียงที่ๆ ผู้คนเข้ามานั่งทำงานอีกต่อไป และต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสถานที่ที่พนักงานสามารถเติบโต ได้รับพลัง และกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ทั้งนี้ การที่จะสามารถออกแบบออฟฟิศที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พนักงานต้องการอะไร ดังนั้น เราจึงหันมาใช้ประสาทวิทยาศาสตร์ และความร่วมมือของเรากับ EMOTIV จึงเป็นสิ่งที่ลงตัว”

การศึกษาวิจัยระหว่างเจแอลแอลและ EMOTIV ยังมีเป้าหมายที่จะค้นหาปัจจัยที่จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระหว่างการทำงานให้แก่พนักงาน เช่น การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับกิจกรรมการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ อิทธิพลของการทำงานคนเดียวและการทำงานกลุ่มที่มีต่อความใส่ใจ หรือความเครียดของพนักงาน การศึกษาสภาวการณ์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดไปจนถึงช่วงเวลาใดในระหว่างวันทำงานที่เหมาะให้พนักงานได้หยุดพัก

นายตัน ลี ซีอีโอของ EMOTIV กล่าวว่า “เทคโนโลยีของเรา ไม่เพียงสามารถเผยให้เห็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานให้การตอบสนองที่ดีที่เท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้รู้ว่า ณ จุดใดที่พนักงานจะเริ่มสูญเสียสมาธิหรือความสนใจในงานที่ทำ หรือเกิดความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการทำงาน ด้วยข้อมูลที่เรารวบรวม เราสามารถระบุบได้ว่า อะไรคือสิ่งหลักๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบสถานที่ทำงานที่จะส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ และประสิทธิภาพของพนักงาน”

เจแอลแอล มีเป้าหมายที่จะใช้การศึกษารูปแบบความคิดของสมองมนุษย์ในหมู่คนทำงานในออฟฟิศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับนำมาใช้ช่วยลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ในการกำหนดแนวทางการออกแบบสถานที่ทำงานที่อำนวยประโยชน์สูงสุดและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่จะช่วยประสานสภาพแวดล้อมการทำงานให้เข้ากับพนักงาน ไม่ว่าเป็นในสถานที่จริงหรือในโลกออนไลน์

นายแอนโธนี เคาส์ ซีอีโอ เจแอลแอล ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า “ออฟฟิศจะยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีต่อไป แต่จะมีบทบาทและการใช้งานที่ต่างไปจากอดีตมาก งานวิจัยต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน พนักงานให้ความสำคัญสูงกับคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาวะที่ดี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่บริษัทหรือองค์กร จะสามารถเปลี่ยนออฟฟิศ ให้เป็นสถานที่ที่มีคุณค่ามากขึ้น ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ดีขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ และกลยุทธ์การออกแบบที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก”

นายจอร์ดี มาร์ติน ซีอีโอกลุ่มธุรกิจบริการด้านสถานประกอบการ เจแอลแอลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ลูกค้าของเราจำนวนมากที่เป็นบริษัทผู้เช่า/ใช้สำนักงาน ตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของออฟฟิศสำนักงาน โดยเฉพาะในวิถีการทำงานยุคใหม่ที่ออฟฟิศไม่ใช่ที่สถานที่เดียวที่พนักงานใช้นั่งทำงาน เราพบว่า ออฟฟิศมีความสำคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในฐานะของสถานที่ที่เหมาะสมมากกว่าสำหรับการทำงานร่วมกัน การประชุมร่วมกันในสถานที่จริง (face to face) การมีปฏิสัมพันธ์ และการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกัน เราพบว่ามีความต้องการสูงด้วยเช่นกันสำหรับพื้นที่ทำงานที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูง ดังนั้น การที่จะผสมผสานความต้องการทั้งสองประเภทที่แตกต่างกันนี้ จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ถึงความคิดของผู้คนในระหว่างการทำงาน”

ในระยะยาวต่อไป เจแอลแอลตั้งเป้าที่จะทำงานร่วมกับ EMOTIV ในการจัดตั้งกลุ่มบริษัทที่จะรวมตัวกันเพื่อศึกษาว่า การออกแบบสถานที่ทำงานและเทคโนโลยีในที่ทำงานจะมีส่วนช่วยให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและทำงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างไร


เกี่ยวกับ JLL

JLL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: JLL) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจบริการและบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ JLL มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยการร่วมสรรสร้างโอกาสที่ดี อสังหาริมทรัพย์ที่เยี่ยมยอด และแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานของบริษัท ตลอดรวมจนถึงชุมชน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด JLL เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำที่ได้รับการจัดอันดับโดยฟอร์จูน (Fortune 500) ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ มีพนักงานทั่วโลก (ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2565) รวมกว่า 102,000 คน และมีรายได้ทั่วโลกรวมทั้งสิ้นกว่า 19,400 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ JLL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Jones Lang LaSalle Incorporated อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ jll.com