ข่าวสาร

JLL เผยแพร่รายงาน 2021 Global Sustainability Report

เผยความคืบหน้าของบริษัทในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

มิถุนายน 07, 2565

เจแอลแอลเผยแพร่รายงาน 2021 Global Sustainability Report แสดงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในส่วนของบริษัทเอง และความร่วมมือกับคู่ค้าและลูกค้า ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มุ่งเน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม คิดเป็น 40% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดทั่วโลก ทั้งนี้ หัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกตั้งเป้าไว้ว่า อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในเมืองของตน จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030 และอาคารทั้งหมดทุกอาคารจะต้องบรรลุเป้าหมายเดียวกันนี้ภายในปี ค.ศ. 2050 อย่างไรก็ดี เมื่อถึงปี ค.ศ. 2050 ราว 80% ของอาคารที่มีอยู่ปัจจุบัน จะยังคงอยู่ ดังนั้น เป้าหมายที่จะให้ทุกอาคารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับภาคอสังหาริทรัพย์

ในฐานะบริษัทในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของโลกที่มีการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามเป้าหมายของข้อตกลงปารีส การเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีความสำคัญต่อเป้าหมายของเจแอลแอลที่ต้องการกำหนดอนาคตอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่า และสำคัญต่อกลยุทธ์การขยายการเติบโตในอนาคตระยะยาวของบริษัท

เจแอลแอลมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนในทุกส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตน โดยบริษัทได้กำหนดแผนที่มีความโปร่งใสและแนวทางที่ชัดเจนในการตรวจวัดความคืบหน้าตามหลักสากลทั้ง 3 ประการ (three Scopes) นอกจากนี้ เจแอลแอล ยังตั้งเป้าไว้ด้วยว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 อาคารทุกอาคารที่เจแอลแอลใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานหรือที่ทำการ จะต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอน (ปริมาณการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมาผ่านป่าหรือวิธีการอื่น) ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในแผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

คริสเตียน อัลบริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจแอลแอล กล่าวว่า “เจแอลแอลมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกับลูกค้าและชุมชน ในการกำหนดและดำเนินแผนงานสำหรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ รายงาน Global Sustainability Report ของเรา แสดงให้เห็นความคืบหน้าสำหรับเป้าหมายต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เราได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ จากการทำงานร่วมกับสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในการกำหนดหลักสำคัญ 10 ประการสำหรับอาคารเขียว เราเชื่อว่า การมีจุดมุ่งเน้นและความพยายามร่วมกันอย่างต่อเนือง เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถสร้างอาคาร-สิ่งปลูกสร้างที่มีความยั่งยืนสำหรับทุกภาคส่วน”

สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปในรายงาน
การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 โดย ณ สิ้นปี 2021 บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนลงไปแล้ว 17% จากปี 2018 นอกจากนี้ ยังดำเนินการได้ตามเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานประกอบการและยานพาหนะของบริษัทให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030

  • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน ช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ คิดเป็นปริมาณรวม 65,301 ตัน

อาคาร-สถานที่ที่ดีต่อพลานามัยของทุกคน

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นประเด็นสภาพภูมิอากาศโลก แผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเจแอลแอลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพลานามัยและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน ตลอดรวมไปจนถึงผู้คนที่อยู่ในอาคารที่เราเป็นตัวแทนลูกค้าในการดูแลบริหารจัดการ และผ่านบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเรา

  • ในปีที่ผ่านมา เรามีส่วนในการช่วยให้ลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว 390 รายการ เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนหน้า

  • 45% ของสำนักงานที่ทำการของเจแอลแอลทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ซึ่งเป็นไปตามเป้าในการให้สถานประกอบการของเราทั้งหมดทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐานภายในปี ค.ศ. 2030

สถานที่ที่ทุกคนมีความเสมอภาค
  • แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของเจแอลแอล ยังให้ความสำคัญอันดับต้นๆ ในการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การไม่แบ่งแยก และความเสมอภาค เรามุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมประเด็นเหล่านี้ในทุกส่วนของธุรกิจเรา

  • ในบรรดาผู้บริหารชั้นสูงสุดสองระดับของเรา 36% เป็นสตรี และบริษัทของเราตั้งเป้าที่จะขยายสัดส่วนนี้เป็น 40% ภายในปี ค.ศ. 2025

  • ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเครือข่ายสตรีในภาคธุรกิจ 33 กลุ่มทั่วโลก และจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายสตรีในภาคเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา jll.co.th/th/about-jll/our-sustainability-leadership

 

เกี่ยวกับ JLL

JLL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: JLL) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจบริการและบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ JLL มีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยการสรรค์สร้างโอกาสที่ดี อสังหาริมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม และช่องทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานของบริษัท ตลอดรวมจนถึงชุมชน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด JLL เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำที่ได้รับการจัดอันดับโดยฟอร์จูน (Fortune 500) ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ และมีพนักงานทั่วโลก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมกว่า 98,000 คน ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ทั่วโลกคิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้นกว่า 19,400 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ JLL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Jones Lang LaSalle Incorporated อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ jll.com