ข่าวสาร

เจแอลแอลครองตำแหน่งบริษัทอันดับหนึ่งด้านบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย

บริษัทได้รับคะแนนโหวตสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่หกจากผลการสำรวจความคิดเห็นโดยยูโรมันนีประจำปี 2563

กันยายน 23, 2563

ผลการสำรวจความคิดเห็นคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์โดยยูโรมันนีประจำปี 2563 (In Euromoney Real Estate Survey 2020) เจแอลแอลเป็นบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยในสาขาบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินติดต่อกันเป็นปีที่หก

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ เจแอลแอล กล่าวว่า “ผลโหวตจากการสำรวจความเห็นโดยยูโรมันนี สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและคุณภาพบริการที่ทีมงานของเรามอบให้กับลูกค้า และการเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำในธุรกิจบริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งผู้ที่ร่วมการโหวตให้คะแนนให้กับเราไม่ได้มีเฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวแทนจากบริษัท/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ในการสำรวจความคิดเห็นของยูโรมันนีตลอด 11 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2553 เจแอลแอลได้รับคะแนนโหวตสูงสุดทั้งสิ้น 10 ปีในสาขาบริการนี้”

เจแอลแอลมีทีมงานด้านบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของเจแอลแอลที่มีประสบการณ์มากที่สุดทีมหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา สินทรัพย์และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เจแอลแอลได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้เป็นผู้ประเมินราคา มีมูลค่าประเมินรวมกันทั้งสิ้นสูงกว่า 1.1 แสนล้านบาท โดยเป็นการประเมินมูลค่าสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ อาทิ เพื่อประกอบการซื้อ-ขาย การควบรวมกิจการ การรายงานบัญชีงบดุล การระดมทุนผ่านหุ้นหรือหนี้ การออกไอพีโอ และการประเมินทรัพย์สินรายปีประกอบการตรวจสอบผลประกอบการขององค์กร

นายศิริชัย สมเจริญวัฒนา หัวหน้าฝ่ายประเมินมูลค่า เจแอลแอล กล่าวว่า “ในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้า เราไม่ได้มองเฉพาะมูลค่าสินทรัพย์ ณ ปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ แนวโน้มในอนาคต การแข่งขัน และศักยภาพการสร้างรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน เราอาศัยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยที่ทำให้เราแตกต่างและสามารถรักษาสถานภาพการเป็นผู้นำในธุรกิจบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไว้ได้อย่างยาวนาน”