ข่าวสาร

JLL ติดกลุ่มบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกเป็นปีที่ 15

บริษัทได้รับการยอมรับด้านการรักษาความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ

พฤษภาคม 09, 2565

วินัย ใจทน

02 624 6400

บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกโดยสถาบัน Ethisphere ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน จากการแสดงความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นที่จะรักษาความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรมสูงสุด การปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาล

ในปีนี้ มี 136 บริษัทจากภาคธุรกิจ 45 ประเภทใน 22 ประเทศที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยเจแอลแอลเป็น 1 ใน 4 บริษัทจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ และเป็น 1 ใน 12 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่น้อยกว่า 15 ปีติดต่อกัน

นอกจากนี้ สถาบัน Ethisphere ยังให้การรับรองตามมาตรฐาน Ethics Inside แก่เจแอลแอล โดยการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นกระบวนการพิจารณาตรวจสอบกระบวนการและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลขององค์กร แผนงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ ชื่อเสียง และประวัติทางกฎหมาย

รายชื่อบริษัทที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในปีนี้ สามารถดูได้ที่ https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees


เกี่ยวกับ JLL

JLL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: JLL) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจบริการและบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ JLL มีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยการสรรค์สร้างโอกาสที่ดี อสังหาริมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม และช่องทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานของบริษัท ตลอดรวมจนถึงชุมชน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด JLL เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำที่ได้รับการจัดอันดับโดยฟอร์จูน (Fortune 500) ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ และมีพนักงานทั่วโลก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมกว่า 98,000 คน ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ทั่วโลกคิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้นกว่า 19,400 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ JLL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Jones Lang LaSalle Incorporated อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ jll.com