Webinar

PropTalk
เจาะลึกตลาดคอนโดพรีเมียมในกรุงเทพฯ

ซื้อคอนโดอย่างไรให้มีโอกาสทำกำไร

และไม่ ‘เจ็บตัว’สัมมนาออนไลน์

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 

14.00 – 14.50 น.

หากคุณกำลังสงสัยว่า เป็นความคิดที่ถูกหรือไม่ หากจะตัดสินใจซื้อคอนโดในกรุงเทพฯ ในช่วงที่มีซัพพลายใหม่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้

ในระหว่างงานสัมมนาทางออนไลน์ครั้งนี้ คุณจะได้รับฟังข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางตลาดคอนโดในกรุงเทพฯ และกลยุทธ์การซื้อจากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดสินใจซื้อคอนโดหรูของคุณ ไม่ว่าจะเพื่ออยู่เองหรือเพื่อลงทุน ไม่มีคำว่า ‘เจ็บตัว’

พร้อมกันนี้ บริษัทพัฒนาคอนโดบูธีคพรีเมียมชั้นนำ นายณ์ เอสเตทจะแนะนำหนึ่งในโครงการล่าสุด KRAAM Sukhumvit 26 

หัวข้อการบรรยาย
  • วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มตลาดคอนโดระดับพรีเมี่ยม 
  • เรียนรู้จากอดีต – วิกฤติสร้างโอกาส
  • กลยุทธในการเลือกซื้อ
  • แนะนำโครงการ KRAAM Sukhumvit 26 
วิทยากร

คุณสุพินท์ มีชูชีพ
กรรมการผู้จัดการ
JLL

คุณธนวรรณ บาลทิพย์
ผู้อำนวยการสายงานการขาย
บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด

คุณนนท์รภัส พรสินคุณานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจที่พักอาศัย
JLL

คุณฉันนลิน ฉันทวิลาสวงศ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัย
JLL

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย  คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา