ข่าวล่าสุด

| กันยายน 03, 2564

JLL รับงานเป็นตัวแทนขายสิทธิการเช่าเกาะห้าแห่งที่มัลดิฟส์

เกาะทั้งห้าอยู่ในแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาโครงการ CROSSROADS โดยสิงห์ เอสเตท

| สิงหาคม 05, 2564

JLL ชนะสัญญางานบริหารอาคารสำหรับศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ติดต่อกันเป็นรอบที่ 4

การต่อสัญญาเกิดขึ้นหลังชนะการเสนองานแข่งกับผู้ให้บริการรายอื่นทั้งที่เป็นบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทไทย

| สิงหาคม 03, 2564

JLL มอบความช่วยเหลือให้แก่บ้านเด็กอ่อนพญาไท

บริษัทมอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและพนักงานร่วมสมทบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถานสงเคราะห์

| กรกฎาคม 27, 2564

การซื้อขายอาคารในเอเชียแปซิฟิกครึ่งแรกของปีมีมูลค่าสูงขึ้น 39% จากครึ่งแรกปี 63

ประเทศไทยมีการลงทุนซื้อขายมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.5%