สตีเฟนดูแลรับผิดชอบการกำหนดแนวทางกลยุทธ์และการเป็นผู้นำของธุรกิจ เขาทำงานกับทีมขนาดใหญ่ในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ และโอกาสต่างๆ ให้กับเจ้าของ ผู้พัฒนาโครงการ และผู้เช่า/ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล

สตีเฟนเริ่มเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2525 ในฐานะพนักงานฝึกหัดในทีมประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ JLL หลังจากนั้นอีกหลายทศวรรษ เขายังมีความใฝ่ฝันที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเติบโตและสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนในวงกว้าง

บทบาทต่างๆ ทางวิชาชีพของเขา ได้แก่ การให้คำปรึกษาแก่สถาบันที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรัฐบาล ในเรื่องกลยุทธ์ และธุรกรรมการซื้อขายให้เช่ารายการใหญ่ๆ เขาเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำรัฐควีนสแลนด์ในปี พ.ศ. 2539 และเป็นหัวหน้าแผนกบริการซื้อขายให้เช่าประจำออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2543 จากนั้น ในปี พ.ศ. 2552 เขาได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำออสเตรเลีย

สตีเฟนสนับสนุนเรื่องความหลากหลาย ซึ่งเขามองว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของภาคธุรกิจนี้ในอนาคต เขาเป็นหนึ่งใน “กลุ่มชายสายอสังหาริมทรัพย์ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Property Male Champions of Change)” ซึ่งมีพันธกิจในการรณรงค์ให้มีผู้หญิงทำงานในภาคอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

สตีเฟนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภาอสังหาริมทรัพย์แห่งออสเตรเลีย และเรดไคท์ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านมะเร็งของออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุนผู้เยาว์และครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกลุ่มเครือข่ายที่ทำงานให้พวกเขา เมื่อมีเวลาว่าง สตีเฟนมีความสุขกับครอบครัวด้วยการไปพักผ่อนที่ชายทะเล อ่านประวัติผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ และติดตามข่าวการเมืองภายในประเทศและระดับโลก