มาร์คเป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการสร้าง กำหนดรูปแบบ และบริหารจัดการโลกแห่งการทำงานในอนาคตด้วยการยกระดับประสิทธิภาพของสถานที่ทำงาน พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ และบุคลากรขององค์กร

มาร์คหลงใหลในการออกแบบ สรรสร้าง และจัดการสถานที่ทำงานซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งบริษัทและพนักงานให้เติบโตก้าวหน้าในการทำงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเขา ในขณะที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เขาเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีและการออกแบบมีบทบาทต่อการสร้างสถานที่ทำงานที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน

มาร์คเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กรของ JLL ใน 75 ประเทศทั่วยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทีมของเขานำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง จัดการ และปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้คนในทุก ๆ วันได้

นับเป็นเวลากว่า 20 ปีที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงทั้งด้านลูกค้าและผู้ให้บริการ มาร์คร่วมงานกับ JLL ในปีพ.ศ. 2559 ในตำแหน่งหัวหน้าการจัดการบัญชีสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กรประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ต่อมาได้รับความไว้วางใจเลื่อนฐานะเป็น COO ระดับภูมิภาค เขายังเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการกลยุทธ์ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาซึ่งกำหนดทิศทางและกลยุทธ์สำหรับ JLL ในภูมิภาคนี้อีกด้วย

ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ JLL มาร์คเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่ายที่ Regus และหัวหน้าฝ่ายบริการองค์กรทั่วโลกประจำ ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาที่ CBRE

มาร์คพำนักอยู่ที่กรุงลอนดอนกับภรรยาและลูกชาย เมื่อว่างจากการทำงานเขามีความสุขกับการใช้เวลากับครอบครัวและดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และท่องเที่ยว