เจฟฟ์ มีหน้าที่ดูแลการขับเคลื่อนให้บริษัทตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสอดคล้อง  และดูแลผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก เจฟฟ์เป็นหนึ่งคณะกรรมการการบริหารทั่วโลกของ JLL ที่มีลาซาลล์  อินเวสเมนท์ แมนเนจเม้นท์ เป็นบริษัทลูกอิสระ

ประสบการณ์อาชีพที่มีความหลากหลายในภาคอสังหาริมทรัพย์ของเจฟฟ์ สั่งสมจากการอยู่อาศัยและทำงานใน 3 ทวีปในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เขาเริ่มงานตำแหน่งปัจจุบันในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลธุรกิจทั่วโลกในปี พ.ศ. 2550 ก่อนหน้านั้นเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลธุรกิจในภูมิภาคยุโรปของลาซาลล์ โดยมีสำนักงานในลอนดอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาทำกิจกรรมธุรกิจทุกด้าน

เจฟฟ์ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยภาพรวมทั่วโลกในส่วนของการดำเนินงานและการลงทุนของลาซาลล์ และกิจกรรมการลงทุนในทุกตลาดสำคัญๆ ทั่วทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนของลาซาลล์ในทั้ง 3 ภูมิภาคนี้  ภายใต้การนำของเจฟฟ์ ลาซาลล์ได้เติบโตเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการบริหารจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล   

เจฟฟ์ ได้รับปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ก่อนหน้านี้เขาเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมนักลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในยุโรป เขาเป็นสมาชิกของสมาคมกองทุนบำนาญเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สมาคมนักลงทุนต่างประเทศในอสังหาริมทรัพย์ และสภาอสังหาริมทรัพย์สแตนฟอร์ด