Client story

GlaxoSmithKline

แปลงโฉมออฟฟิศเก่าของบริษัทชั้นของโลกด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้กลายเป็นสถานที่ทำงานที่มีความทันสมัย มีความคล่องตัว และปรับเปลี่ยนการใช้ได้ตามต้องการ ช่วยสร้างเสริมการทำงานร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของพนักงาน

Spotlight

งานออกแบบและก่อสร้าง

Location

อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ

Size

2,988 ตารางเมตร

configuration

พื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น-ค่องตัวสำหรับพนักงาน 190 คน

ความท้าทาย

ออฟฟิศของ GlaxoSmithKline ที่กรุงเทพฯ จำป็นต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด จากการมีดีไซน์ การตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ที่หมดสมัย และไม่สอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กร พื้นที่ทำงานสำหรับพนักงาน 190 คน จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสร้างเสริมการปฏิสัมพัน์ระหว่างกันในหมู่พนักงาน

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ทำงานมีการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ และสามารถลดขนาดลงได้ หากมีการจัดสรรการใช้พื้นที่ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงออฟฟิศครั้งนี้ และดังนั้น เพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนได้ การออกแบบตกแต่งออฟฟิศใหม่จำเป็นต้องนำราวครึ่งหนึ่งของส่วนประกอบจากงานตกแต่งเดิมกลับมาใช้ใหม่

แนวทาง

ทีมงาน JLL ได้ร่วมงานในฐานะผู้ดูแลการกำหนดกลยุทธ์สถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและเพดานงบประมาณของ GSK เฟอร์นิเจอร์เก่าที่มีลักษณะเทอะทะถูกย้ายออกไปและแทนโดยการจัดที่นั่งให้มีลักษณะลดหลั่นกัน ที่นั่งในรูปแบบของบูธ และพื้นที่ทำงานเปิดโล่งในสไตล์เล้านจ์ การจัดพื้นที่ทำงานแบบเปิดและสอดรับกับประเภทของกิจกรรมการทำงานแทนที่การจัดที่นั่งเป็นคอก มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานร่วมกันมากขึ้น และทำให้ทุกคนรู้สึกใกล้ชิดกันและเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น

ไอเดียที่สร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการที่จะให้สามารถลดขนาดพื้นที่ออฟฟิศลงได้โดยไม่ให้กระทบกับพนักงานของ GSK ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงาน และประสพการณ์ความรู้สึก ห้องจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีการใช้ผนังกั้นที่สามารถเปิดออกได้เพื่อให้มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นสำหรับรองรับการจัดประชุมใหญ่หรือกิจกรรมอื่นๆ

การออกแบบยึดองค์ประกอบของแบรนด์ GSK เป็นสำคัญเพื่อสร้างประสพการณ์ความรู้สึกร่วมด้วยการนำเอาลวดลายแต่งแต้มสีส้มเข้ามาใช้อย่างชาญฉลาด การใช้สีต่างๆ ที่แสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างพอเหมาะและเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งที่ใช้ไม้ธรรมชาติทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตร

ผลลัพธ์

ออฟฟิศที่ได้รับปรับปรุงใหม่ให้มีความทันสมัยและกลมกลืนได้เปลี่ยนวิถีการทำงานที่ GSK ไปอย่างมาก ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนไปใช้พื้นที่ทำงานแบบเปิดอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทีมงานของ JLL ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนผ่าน เพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบายกับสภาพแวดล้อมใหม่สำหรับการทำงาน จากผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นไม่นานหลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ พบว่า กว่า 90% พนักงานที่ร่วมทำแบบสำรวจชื่นชอบออฟฟิศใหม่ เนื่องจากช่วยให้พนักงานมีความใกล้ชิดและร่วมมือกันทำงานได้ดีขึ้น

การใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการออกแบบอย่างชาญฉลาดที่ให้ความคล่องตัวมากขึ้นในการใช้พื้นที่ ช่วยให้ GSK สามารถปรับลดขนาดออฟฟิศลงจากเดิมที่ใช้พื้นที่สามชั้นลงมาเหลือสองชั้น โดยคืนพื้นที่เช่าขนาด 763 ตารางเมตรให้กับเจ้าของอาคารซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนการเช่าพื้นที่ลงไปได้มาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสพการณืความรู้สึกของพนักงาน

หากคุณต้องการคืนความมีชีวิตชีวาให้กับออฟฟิศเก่า หรือสรรสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตสำหรับธุรกิจของคุณ

เราสามารถให้ความช่วยเหลือที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจใดๆ ของคุณ 'ไม่มีคำว่าพลาด'