ทริช แมกสัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

ทริช ดูแลรับผิดชอบงานด้านการรักษาความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัท และกลยุทธ์ด้านสถานประกอบการและบุคลากรขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พนักงาน 86,000 คนของเราสามารถเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ทริชยังดูแลทีมกฎหมาย และพันธะกิจของ JLL เกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ในการสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ทริชเข้าร่วมงานกับ JLL ในปี พ.ศ. 2555 พร้อมด้วยประสบการณ์หลายด้านในการเป็นผู้นำ เธอเคยทำงานกับบริษัทเมอร์ค แอนด์ โค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และก่อนหน้านั้นทำงานที่บริษัทโรห์ม แอนด์ ฮาสส์  โดยมีบทบาทหลากหลายที่ครอบคลุมถึงการทำงานในห้องทดลอง ไปจนถึงห้องประชุมผู้บริหาร

ทริชเริ่มต้นอาชีพของเธอด้วยการเป็นนักเคมี ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยและธุรกิจ ความท้าทายของการทำงานด้านเคมีที่ต้องมีการระบุรูปแบบ แก้ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นทักษะที่เธอพบว่ามีประโยชน์อย่างน่าเหลือเชื่อตลอดชีวิตการทำงานของเธอ

ทริชเริ่มทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในปี พ.ศ. 2542 เธอมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงคุณค่าของบุคลากรคนเก่งที่ได้รับโอกาสที่ชัดเจน ในการสานความใฝ่ฝันเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทได้ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ กลยุทธ์เกี่ยวกับบุคลากรที่สำคัญของ JLL คือการพยายามใช้ประโยชน์จากแนวทางที่สอดคล้องกันในการกำหนดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัท

ทริชได้รับปริญญาตรีด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกน ปริญญาเอกด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ทางชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และปริญญาโทด้านจิตวิทยาคลินิก จากมหาวิทยาลัยฟิลดิ้ง เธอเกิดในโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนีย

ทริชมีความหลงใหลในดนตรี และเป็นนักเป่าขลุ่ยฟลุตผู้เชี่ยวชาญ เธอเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ Bennington Chamber Music Conference (สมาคมวงดนตรีขนาดเล็กของวิทยาลัยเบนนิงตัน)