เมแกน วอลเตอร์

หัวหน้าฝ่ายวิจัย ดูแลเอเชียแปซิฟิก

ดร.เมแกน วอลเตอร์ เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัย ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ JLL ที่ซึ่งเธอนำทีมที่มากประสบการณ์ จัดทำรายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค เธอยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารด้านการวิจัยของ JLL ทั่วโลก โดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการด้านการให้เช่าสำนักงานของ JLL ทั่วโลก

เมแกนเข้าร่วมงานกับ JLL ในปี พ.ศ. 2553 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิจัยในหน่วยธุรกิจบริการด้านตลาดทุนเอเชียแปซิฟิก มีดูแลรับผิดชอบให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่เป็นนักลงทุน และจัดทำรายงายวิจัยฉบับต่างๆ เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ เธอเข้ารับตำแหน่งปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2559 มีหน้าที่ดูแลงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลของทั้งภูมิภาค ซึ่งรวมถึง Real Estate Intelligence Service ซึ่งเป็นบริการสมาชิกสำหรับลูกค้าองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการรับข้อมูลงานวิจัยเชิงลึกพิเศษเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิก

นอกเหนือจากการทำงานที่ JLL เมแกนเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ (RICS) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิจัยของสมาคมนักลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในเอเชีย (ANREV) และสมาคมอสังหาริมทรัพย์เอเชียแปซิฟิก (APREA) เธอยังเป็นสมาชิกของ Urban Land Institute (ULI) สถาบันวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในเมือง โดยเมแกนยังเป็นสมาชิกในโครงการความเป็นผู้นำของสตรีของสถาบันแห่งนี้ ก่อนหน้านี้ เมแกนเป็นรองศาสตราจารย์วุฒิคุณประจำที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และทำงานในสภากำกับดูแลระหว่างประเทศของ RICS ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2558

เมแกนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันสาขาอสังหาริมทรัพย์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง ความสนใจในงานวิชาการของเธอ มุ่งเน้นในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่มีเจ้าของร่วมหลายราย สิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในสังคมเมือง และการพัฒนาเมือง ในเวลาที่ไม่ได้ทำงาน เมแกนมีความสุขกับการเรียนเปียโน และปั่นจักรยานไปร้านอาหารดีๆ เป็นครั้งคราว