Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์การค้า

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับศูนย์การค้าหรือร้านค้าของคุณ  โดยอาศัยข้อมูลความรู้เชิงลึกของเรา

​​​​​​​​เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับตลาด และความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ในการช่วยให้ศูนย์การค้าหรือร้านค้าของคุณให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

สำหรับผู้ค้า เราสามารถให้ความช่วยเหลือในการเฟ้นหาพื้นที่เช่าที่เหมาะสม ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ ทำเล และค่าเช่า

สำหรับผู้ประกอบการศูนย์การค้า ผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุน เราสามารถให้คำแนะนำที่ช่วยให้ศูนย์การค้าของคุณประสบความสำเร็จ รวมปจนถึงช่วยบริหารจัดการเพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงสุด

ข่าว/รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

การขยายจำนวนของคอมมูนิตี้มอลล์ในกรุงเทพฯ ชะลอตัว/thailand/th-th/news/171/การขยายจำนวนของคอมมูนิตี้มอลล์ในกรุงเทพฯ-ชะลอตัวการขยายจำนวนของคอมมูนิตี้มอลล์ในกรุงเทพฯ ชะลอตัวความล้มเหลวของหลายโครงการทำให้ผู้ประกอบการใหม่ใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้น0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88
โครงการพัฒนาเมกะโปรเจคยกระดับอสังหาฯ อาเซียน/thailand/th-th/news/159/โครงการพัฒนาเมกะโปรเจคยกระดับอสังหาฯ-อาเซียนโครงการพัฒนาเมกะโปรเจคยกระดับอสังหาฯ อาเซียน<p>​</p><p><strong>รายงานฉบับล่าสุดจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล เผยให้เห็นว่า เมืองใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนคือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการใหญ่ที่เรียกว่า </strong><strong>เมกะโปรเจค ที่กำลังเกิดขึ้นหลายโครงการในทั่วภูมิภาคนี้ โดยเป็นโครงการ</strong><strong>แบบประสม (</strong><strong>mixed use) </strong><strong>ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในแง่ของการเป็นที่ทำงาน ที่พักอาศัย ที่กิน</strong><strong> ที่เที่ยว ไปจนถึงการเป็นสถานที่เรียนรู้ </strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>เป็นที่น่าสนใจว่า ในบรรดาเมกกะโปรเจ็คต์หลายๆ โครงการที่กำลังสร้างขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสามโครงการที่มีคำว่า </strong><strong>One (</strong><strong>หนึ่ง) เป็นส่วนประกอบของชื่อโครงการ ได้แก่ โครงการวัน แบงค็อก (</strong><strong>One Bangkok) </strong><strong>ในไทย โครงการมารีนา วัน</strong><strong> (</strong>Marina <strong>One)</strong><strong> ที่สิงคโปร์ และโครงการวัน โบนิฟาซิโอ</strong><strong> (</strong><strong>One</strong> Bonifacio) <strong>ที่ฟิลิปปินส์</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>วัน แบงค็อก </strong><strong>-</strong><strong> </strong><strong>กรุงเทพฯ</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>โครงการ</strong><strong>วัน แบงค็อก</strong><strong>ถูกพัฒนาด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างเมืองแห่งความครบครันเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 แนวคิดหลักคือ แนวคิดเรื่องคนเป็นศูนย์กลาง ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตเมืองอย่างชาญฉลาด</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>ผู้พัฒนาโครงการคือ</strong><strong>บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ในกลุ่มทีซีซี</strong><strong> โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ </strong><strong>120</strong><strong>,</strong><strong>000 ล้านบาท </strong><strong>ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อกว่า </strong><strong>100 </strong><strong>ไร่ ในใจกลางกรุงเทพฯ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โรงแรม และลานกิจกรรม</strong><strong>/</strong><strong>ศิลปวัฒนธรรม รวมพื้นที่ทั้งสิ้นกว่า </strong><strong>1.8 </strong><strong>ล้านตารางเมตร </strong><strong>ซึ่งจะทยอยสร้างเสร็จจากปี 2564 จนเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการในปี 2568</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>อาคารแต่ละอาคารภายในโครงการจะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นแตกต่างกัน ทำให้โครงการมีความหลากหลายในเชิงสถาปัตยกรรม แต่ยังคงให้ความรู้สึกของการเป็นชุมชนเดียวกันและเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืน ส่วนพื้นที่กิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม ขนาด 10</strong><strong>,</strong><strong>000 ตารางเมตร จะอยู่ในใจกลางของโครงการ ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงไปจนถึงงานระดับโลก นอกจากนี้ จะมีจัดสรรที่ดิน 50 ไร่เป็นพื้นที่เปิดสีเขียว ซึ่งรวมถึงทางเดินความกว้างมากกว่า </strong><strong>40 </strong><strong>เมตรที่มีการจัดแต่งภูมิทัศน์ เสมือนหนึ่งเป็นส่วนขยายของสวนลุมพินี</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>ณ ปัจจุบัน วัน แบงค็อก เป็นโครงการพัฒนากลุ่มอาคารเพียงโครงการเดียวในประเทศไทยที่คาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว </strong><strong>LEED ND</strong><strong> </strong><strong>(NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT) </strong><strong>และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่า จะมีผู้คนเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในโครงการมากกว่า </strong><strong>60,000 </strong><strong>คน ยังไม่นับรวมผู้คนที่จะเข้ามาใช้บริการในส่วนอื่น อาทิ ศูนย์การค้า และโรงแรม</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>มารีนา วัน </strong><strong>- </strong><strong>สิงคโปร์</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>มารีนา วัน เป็นโครงการแบบประสม ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัย พัฒนาโครงการโดย เอ็ม พลัส เอส </strong>ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเทมาเส็ก โฮลดิงส์ของสิงคโปร์ และกองทุน Khazanah Nasional จากมาเลเซีย มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ </p><p> </p><p>นอกจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ สิ่งที่ทำให้โครงการโดดเด่น คือการเป็นโครงการแบบประสมโครงการเดียวในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของสิงคโปร์ ที่มีสวนขนาดใหญ่อยู่ใจกลางของโครงการ โดยสวนดังกล่าวมีชื่อว่า กรีนฮาร์ท (Green Heart) ซึ่งมีความหลากหลายของทัศนียภาพ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,500 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบโดยบริษัทอินเกนโฮเวน อาร์คิเท็คต์ และจัดภูมิทัศน์โดยนักจัดภูมิทัศน์มือหนึ่งจากกุสตาฟสัน พอร์เตอร์และ ไอเอ็นซี ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล </p><p> </p><p>สวนดังกล่าวซึ่งมีน้ำตกเป็นส่วนประกอบ ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับนาขั้นบันไดบนแนวเนินเขา ทอดตัวในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ จากชั้นที่ 1 ขึ้นไปถึงชั้นที่ 4 จากนั้นเป็นชั้น 15 และดาดฟ้าของอาคารสำนักงาน ให้ความรู้สึกเหมือนการเดินลงจากเขา ซึ่งจะมีทัศนียภาพค่อยๆ เปลี่ยนไป สวนกรีนฮาร์ทแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวของพื้นที่สีเขียวในเขตศูนย์กลางธุรกิจของสิงคโปร์ สร้างความผ่อนคลายและสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งสำหรับผู้เช่าสำนักงานและผู้อยู่อาศัยในโครงการ ตลอดรวมไปจนถึงผู้มาเยือน</p><p> </p><p> </p><p><strong>วัน โบนิฟาซิโอ </strong><strong>– </strong><strong>ปริมณฑลมะนิลา</strong></p><p> </p><p>วัน โบนิฟาซิโอ เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบประสมระดับไฮเอ็นด์ใหม่ล่าสุดบนโบนิฟาซิโอ ไฮ สตรีท ซึ่งเป็นถนนย่านศูนย์การค้าชั้นนำของกรุงมะนิลาที่มีความยาวราว 1 กิโลเมตรในโบนิฟาซิโอ โกลบอล ซิตี ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของฟิลิปปินส์ รองจากกรุงมะนิลา โครงการพัฒนาโดยบริษัท ฟอร์ท โบนิฟาซิโอ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน และบริษัทอายาลา แลนด์ ร่วมกับแชงกรีลากรุ๊ป </p><p> </p><p>โครงการประกอบด้วย</p><p> </p><ul><li>อาคารสำนักงานมีขนาด 35,000 ตารางเมตร เมื่อสร้างเสร็จจะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และบริษัทชั้นนำอื่นๆ ทั้งของฟิลิปปินส์และต่างชาติ </li><li>อาคารคอนโดมิเนียมระดับหรูขนาด 2-4 ห้องนอนจำนวนรวม 298 ยูนิต</li><li>ศูนย์การค้าวัน โบนิฟาซิโอ ไฮ สตรีท ซึ่งจะเน้นจำหน่ายแบรนด์แฟชั่นระดับโลกและร้านอาหารที่แปลกใหม่ </li><li>โรงแรมแชงกรีลา แอท เดอะ ฟอร์ท โดยกลุ่มแชงกรีลา ส่วนของโรงแรมประกอบด้วยห้องพักและห้องสูทรวม 576 ห้อง ห้องอาหาร และห้องจัดเลี้ยง นอกจากนี้ ยังมีห้องพักสำหรับแขกลองสเตย์ (พักระยะยาว) ห้องขนาดใหญ่สำหรับเสนอขายกรรมสิทธิ์ขนาด (branded residence) จำนวน 96 ยูนิต สปอร์ตคลับในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเมือง และส่วนอาคารชั้นล่างของโรงแรมจะเปิดบริการเป็นพื้นที่รีเทล (ร้านค้า)</li><li>ทางเดินความกว้าง 40 เมตร เป็นเส้นทางยาว 800 เมตร วนเชื่อมต่อโครงการกับอาคารอื่นๆ ซึ่งตลอดเส้นทางมีการจัดแต่งภูมิทัศน์ และจะกลายเป็นทางเดินเท้าที่น่าเดินมากที่สุดเส้นทางหนึ่งในใจกลางเมือง</li></ul><p> </p><p> </p><p>เป็นที่ชัดเจนว่า ทั่วภูมิภาคมีการแข่งขันกันสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ให้มีความโดดเด่น นักลงทุนที่พัฒนาโครงการกำลังพยายามสรรหาคอนเซ็ปต์การนำเสนอโครงการที่มีความโดดเด่นในแง่ของการเป็นชุมชนที่ผู้คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการใหม่ๆ เหล่านี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเมืองต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกๆ ฝ่าย</p><p> </p><p>รูป</p><p>วัน แบงค็อก</p><p><a href="http://onebangkok.com/wp-content/themes/onebangkok/images/01-main_33_.jpg"><strong>http://onebangkok.com/wp-content/themes/onebangkok/images/</strong><strong>01-</strong><strong>main_</strong><strong>33</strong><strong>_.jpg</strong></a></p><p>มารีนา วัน</p><p><a href="http://marinaone-residences.com.sg/wp-content/uploads/2014/11/AU-Cover-26.06.2015-V5-1.jpg">http://marinaone-residences.com.sg/wp-content/uploads/2014/11/AU-Cover-26.06.2015-V5-1.jpg</a></p><p>วัน โบโนฟาซิโอ</p><p><a href="http://www.jll.co.th/thailand/PublishingImages/PR/OB.jpg">http://www.jll.co.th/thailand/PublishingImages/PR/OB.jpg</a></p>0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88

 

 

Asia Pacific Hotel Investment Highlights H1 2016/thailand/th-th/research/15/asia-pacific-hotel-investment-highlights-h1-2016Asia Pacific Hotel Investment Highlights H1 2016มูลค่าการลงทุนซื้อขายโรงแรมในเอเชียแปซิฟิกครึ่งแรกปี 59 ปรับเพิ่มสูงขึ้น 13.2% จากช่วงเดียวกันในปี 580x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045
Asia Pacific Property Digest Q1 2016/thailand/th-th/research/13/asia-pacific-property-digest-q1-2016Asia Pacific Property Digest Q1 2016ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียแปซิฟิกไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045

พื้นที่ร้านค้า/ศูนย์การค้าให้เช่า

หากคุณต้องการเช่าพื้นที่การค้าในศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือในอาคารสำนักงาน ลองค้นหาจากฐานข้อมูลของเรา หรือให้ทีมงานของเราช่วยนำเสนออสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

ค้นหา