Skip Ribbon Commands
Skip to main content

บริหารงานขายและการตลาดโครงการพักอาศัย

บริหารงานขายโครงการพักอาศัย ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับนักลงทุน/ผู้พัฒนาโครงการ

เราเสนอบริการบริหารงานขายและการตลาดที่เหนือชั้นสำหรับโครงการพักอาศัย โดยอาศัยความสัมพันธ์และฐานข้อมูลของเรากับกลุ่มผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงความรู้ความเข้าใจของเราในตลาดที่พักอาศัย

เราสามารถช่วยผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุนในการศึกษาและวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้สามารถกำหนดแผนและรูปแบบการพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการของตลาด ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ดำเนินกิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้กับโครงการ