Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ตัวแทนจัดหาผู้เช่าโครงการพักอาศัย

มุ่งเน้นให้โครงการพักอาศัยของคุณมีผู้เช่าเต็มในเวลาที่รวดเร็วและให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

ทีมงานตัวแทนจัดหาผู้เช่าโครงการพักอาศัยของเรา มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของโครงการอพาร์ตเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ หรือโครงการบ้านให้เช่า ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และสามารถปล่อยเช่ายูนิตในโครงการได้หมดในเวลาที่รวดเร็ว

เราสามารถช่วยผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุนในการศึกษาและวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้สามารถกำหนดแผนและรูปแบบการพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการของตลาด ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ดำเนินกิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้เช่าให้กับโครงการ