Skip Ribbon Commands
Skip to main content

บริการแบ่งตามประเภทอสังหาริมทรัพย์

ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท

​​เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท จึงสามารถเข้าใจความท้าทายและสิ่งที่คุณต้องการ  และให้ความช่วยเหลือคุณได้ในทุกด้าน นับตั้งแต่การเป็นตัวแทนซื้อขายให้เช่า การบริหารจัดการ ไปจนถึงการเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์

 • โรงแรมและรีสอร์ท

  เราช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนในโรงแรมหรือรีสอร์ท

 • โรงงาน โกดัง และคลังสินค้า

  สร้างประโยชน์สูงสุดจากโรงงาน โกดัง คลังกระจายสินค้า

 • อาคารสำนักงาน

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และผลตอบแทนจากอาคารสำนักงานที่คุณเป็นเจ้าของหรือเช่าใช้พื้นที่

 • ที่พักอาศัย

  บริการครบวงจรด้านที่พักอาศัย สำหรับผู้พัฒนาโครงการ นักลงทุน และบุคคลทั่วไป

 • ศูนย์การค้า

  เราสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับศูนย์การค้าหรือร้านค้าของคุณ โดยอาศัยข้อมูลความรู้เชิงลึกที่เรามี เกี่ยวกับธุรกิจศูนย์การค้า

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ตลาด

 

 

ผู้ประกอบการคอนโดปรับกลยุทธ์หันไปจับตลาดระดับบนมากขึ้น/thailand/th-th/news/137/ผู้ประกอบการคอนโดปรับกลยุทธ์หันไปจับตลาดระดับบนมากขึ้นผู้ประกอบการคอนโดปรับกลยุทธ์หันไปจับตลาดระดับบนมากขึ้นแต่จากการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โครงการใหม่ต้องมีจุดแข็งชัดเจน0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88
การลงทุนซื้อขายโรงแรมในไทยมีมูลค่ารวม 9.6 พันล้านในปี 59/thailand/th-th/news/134/การลงทุนซื้อขายโรงแรมในไทยมีมูลค่ารวม-9-6-พันล้านในปี-59การลงทุนซื้อขายโรงแรมในไทยมีมูลค่ารวม 9.6 พันล้านในปี 59ปี 60 มีแนวโน้มคึกคัก0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88

 

 

Asia Pacific Property Digest Q1 2016/thailand/th-th/research/13/asia-pacific-property-digest-q1-2016Asia Pacific Property Digest Q1 2016ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียแปซิฟิกไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045
Retail Index Q1 2016/thailand/th-th/research/14/retail-index-q1-2016Retail Index Q1 2016ดัชนีค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าในเมืองหลักๆ ของเอเชียแปซิฟิก ไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045

อสังหาริมทรัพย์ ขาย-ให้เช่า