Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานวิจัยและที่ปรึกษา

ลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพความสำเร็จให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ของเรา ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาโครงการ นักลงทุน และเจ้าของที่ดิน ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐฯ เพื่อช่วยให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือที่มีอยู่เดิม เรามีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของคุณด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ

เพื่อให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยง ต้นทุนและโอกาส ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณศึกษาความเป็นไปได้โครงการ และการวิเคราะห์สภาวะตลาดปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต พร้อมช่วยคุณประเมินว่าโครงการรูปแบบใดที่มีศักยภาพความสำเร็จมากที่สุด ช่วงเวลาใดที่เหมาะสำหรับการเปิดโครงการ

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ตลาด

 

 

กรุงเทพฯ ติดกลุ่ม 20 เมืองที่มีพลวัตสูงสุดในโลก/thailand/th-th/news/217/กรุงเทพฯ-ติดกลุ่ม-20-เมืองที่มีพลวัตสูงสุดในโลกกรุงเทพฯ ติดกลุ่ม 20 เมืองที่มีพลวัตสูงสุดในโลกการเติบโตของเมืองและภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนของภาครัฐฯ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88
ดัชนีระยะสั้น เผยกรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 28 ของโลกในกลุ่มเมืองที่มีศักยภาพสูงสุดในการเติบโต/thailand/th-th/news/186/ดัชนีระยะสั้น-เผยกรุงเทพฯ-ติดอันดับที่-28-ของโลกในกลุ่มเมืองที่มีศักยภาพสูงสุดในการเติบโตดัชนีระยะสั้น เผยกรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 28 ของโลกในกลุ่มเมืองที่มีศักยภาพสูงสุดในการเติบโต <p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">กรุงเทพฯ 29 มีนาคม 2561 - รายงาน City Momentum Index </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">(<span lang="TH">ดัชนีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเมือง) ฉบับประจำปี 2561 โดยบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล เปิดเผยว่า กรุงเทพฯ ติดอันดับหนึ่งใน 30 เมืองของโลกที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งสูงสุดในระยะสั้น โดยอยู่ในอันดับที่ 28 ต่อจากดูไบ (อันดับ 27) และสิงคโปร์ (อันดับ 26) และมีค่าดัชนีสูงกว่าซีแอตเทิลของสหรัฐฯ (อันดับ 29) และบูคาเรสต์ เมืองหลวงของโรมาเนีย (อันดับ 30)</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">รายงานฉบับดังกล่าวของเจแอลแอล วิเคราะห์ปัจจัยหลากหลายด้านที่แสดงถึงศักยภาพในการประสบความสำเร็จของเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ 131 เมืองทั่วโลก ในแง่มุมของความเข้มแข็งทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ และการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจ ทั้งนี้ การจัดอันดับดัชนีศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ดัชนีระยะสั้นและดัชนีระยะยาว โดยดัชนีระยะยาวหมายถึงเมืองที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">สำหรับดัชนีระยะสั้น พบว่า ในกลุ่มเมืองที่มีดัชนีสูงสุด 30 อันดับแรกของโลก เป็นเมืองของเอเชียแปซิฟิก 25 เมือง รวมถึงเมืองที่มีดัชนีสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สองเมืองของอินเดีย คือ ไฮเดอราบัด (อันดับ 1) และบังกาลอร์ (อันดับ 2) และนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม (อันดับ 3)</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><strong><span lang="TH" style="font-size:12pt;font-family:tahoma, sans-serif;">เมืองที่มีดัชนีสูงสุดด้านการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะสั้น 30 อันดับแรกของโลก</span></strong><strong><span style="font-size:12pt;font-family:tahoma, sans-serif;"></span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">1        <span lang="TH">ไฮเดราบัด*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">2        <span lang="TH">บังกาลอร์*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">3        <span lang="TH">นครโฮจิมินห์*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">4        <span lang="TH">ปูเน่*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">5        <span lang="TH">กัลกัตตา*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">6        <span lang="TH">ฮานอย*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">7        <span lang="TH">หนานจิง*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">8        <span lang="TH">เดลี*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">9        <span lang="TH">หางโจว*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">10      <span lang="TH">ซีอาน*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">11      <span lang="TH">ไนโรบี</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">12      <span lang="TH">ฉงชิ่ง*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">13      <span lang="TH">หวูฮั่น*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">14      <span lang="TH">เชนไน*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">15      <span lang="TH">เซี่ยงไฮ้*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">16      <span lang="TH">กวางโจว*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">17      <span lang="TH">เทียนจิน*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">18      <span lang="TH">มะนิลา*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">19      <span lang="TH">เสินเจิ้น*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">20      <span lang="TH">มุมไบ*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">21      <span lang="TH">เฉิงตู*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">22      <span lang="TH">ปักกิ่ง*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">23      <span lang="TH">จาการ์ต้า*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">24      <span lang="TH">กัวลาลัมเปอร์*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">25      <span lang="TH">ลากอส</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">26      <span lang="TH">สิงคโปร์*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">27      <span lang="TH">ดูไบ</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">28      <span lang="TH">กรุงเทพฯ*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">29      <span lang="TH">ซีแอตเทิล</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">30      <span lang="TH">บูคาเรสต์</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">* เมืองของเอเชียแปซิฟิก</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">ที่มา: </span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">City Momentum Index <span lang="TH">2018 โดยเจแอลแอล</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">ปัจจัยที่หนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะสั้น</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">จำนวนประชากร</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">การเชื่อมโยง (คมนาคม) </span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">ราคาอสังหาริมทรัพย์</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">ผลิตผลทางเศรษฐกิจ</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">กิจกรรมทางธุรกิจ</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">การก่อสร้าง</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">ยอดค้าปลีก</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">สำหรับดัชนีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะสั้น มีเมืองของอินเดียหลายเมืองที่ติด 30 อันดับแรกของโลก เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเมืองที่มีการเติบโตของจำนวนประชากรและเศรษฐกิจรวดเร็วมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐฯ ในการทำให้เป็นแหล่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ และการลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน </span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">ส่วนเวียดนามได้อานิสงค์จากการหลั่งไหลเข้ามาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เนื่องจากหัวเมืองหลักๆ ของเวียดนาม อาทิ นครโฮจิมินห์ และฮานอย กลายเป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าไฮเทคที่สำคัญของภูมิภาคและของโลก ส่งผลให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและรายได้</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">เมืองใหญ่ๆ ของจีนมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยมีจำนวนมากถึง 11 เมืองที่ติดอยู่ 30 อันดับแรกในรายงานดัชนีฉบับนี้ โดยเฉพาะเมืองที่ถูกใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญของโลก ซึ่งติดอันดับต้นๆ ได้แก่ หนานจิง (อันดับ 7) และหางโจว (อันดับ 9)</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">ส่วนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอยู่ในกลุ่ม 30 อันดับแรกของโลก ได้แก่ มะนิลา จาการ์ต้า กัวลาลัมเปอร์ และกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่ยังคงมีการเติบโตตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เมืองเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นประตูสู่ภูมิภาคและมีความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นวัตกรรม และทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ การมีศักยภาพการเติบโตสูง ยังทำให้เมืองเหล่านี้ เป็นแหล่งธุรกิจที่มีบริษัทต่างๆ ขยายกิจการ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดบริษัทของจีนที่กำลังขยายการลงทุนออกนอกประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ เมืองเหล่านี้ยังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอสังหาริมทรัพย์ ตามการสร้าง-ขยายเพิ่มขึ้นของโครงข่ายระบบสาธารณูปโภค</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">อย่างไรก็ดี การจัดอันดับดัชนีเมืองที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว พบว่า มีเมืองของเอเชียแปซิฟิกเพียง 5 เมืองเท่านั้นที่ติดอยู่นกลุ่ม 30 อันดับแรกของโลก ได้แก่ โตเกียว โซล ซิดนีย์ เมลเบอร์น และสิงคโปร์</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">ที่น่าสนใจคือ สิงคโปร์ เป็นเมืองเดียวของเอเชียแปซิฟิกที่ติดอยู่ในกลุ่ม 30 อันดับแรกของเมืองที่มีดัชนีสูงสุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากในระยะสั้น เศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์มีพลวัตสูง ในขณะที่สิงคโปร์ดำเนินมาตรการต่างๆ ในอันที่จะทำให้เมืองมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยาว</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><strong><span lang="TH" style="font-size:12pt;font-family:tahoma, sans-serif;">เมืองที่มีดัชนีศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว 30 อันดับแรกของโลก</span></strong><strong><span style="font-size:12pt;font-family:tahoma, sans-serif;"></span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">1        <span lang="TH">ซานฟรานซิสโก</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">2        <span lang="TH">ซิลิคอน วัลเลย์</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">3        <span lang="TH">นิวยอร์ก</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">4        <span lang="TH">ลอนดอน</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">5        <span lang="TH">บอสตัน</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">6        <span lang="TH">ลอสแองเจลีส</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">7        <span lang="TH">ปารีส</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">8        <span lang="TH">อัมสเตอร์ดัม</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">9        <span lang="TH">โตรอนโต้</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">10      <span lang="TH">ซานดิเอโก</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">11      <span lang="TH">ชิคาโก</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">12      <span lang="TH">ซีแอตเทิล</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">13      <span lang="TH">โตเกียว*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">14      <span lang="TH">ซิดนีย์*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">15      <span lang="TH">มิวนิค</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">16      <span lang="TH">เบอร์ลิน</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">17      <span lang="TH">เมลเบอร์น*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">18      <span lang="TH">ออสติน</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">19      <span lang="TH">แวนคูเวอร์</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">20      <span lang="TH">เดนเวอร์</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">21      <span lang="TH">วอชิงตันดีซี</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">22      <span lang="TH">โคเปนเฮเกน</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">23      <span lang="TH">สต็อคโฮม</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">24      <span lang="TH">เอดินเบอร์ก</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">25      <span lang="TH">ฟิลาเดลเฟีย</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">26      <span lang="TH">มอนทรีออล</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">27      <span lang="TH">เฮลซิงกิ</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">28      <span lang="TH">โซล*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">29      <span lang="TH">สิงคโปร์*</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">30      <span lang="TH">ซูริค</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">* เมืองของเอเชียแปซิฟิก</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">ที่มา: </span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">City Momentum Index <span lang="TH">2018 โดยเจแอลแอล</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">ปัจจัยที่หนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยาว</span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">กลุ่มบริษัทเทคโนโลยี</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">การศึกษา</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">สิ่งแวดล้อม</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">ความโปร่งใส</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">สาธารณูปโภค</span></span></p><p class="MsoNormal">•<span style="font-family:tahoma, sans-serif;">        <span lang="TH">สิทธิบัตรระหว่างประเทศ</span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">เจรามี เคลลีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของเจแอลแอลทั่วโลก กล่าวว่า </span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;">“<span lang="TH">เมืองต่างๆ ของเอเชียแปซิฟิกยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการขยายเศรษฐกิจและการเป็นประตูสู่ภูมิภาคที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก ทั้งในแง่ของการลงทุนและการค้าโลก การเติบโตที่กำลังดำเนินอยู่อย่างรวดเร็วในขณะนี้มีผลต่อการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วทั้งภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่างคึกคักและการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการ รวมไปจนถึงปริมาณการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี 2560 ที่ผ่านมา</span></span>”<span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal">“<span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">อย่างไรก็ดี การเติบโตที่รวดเร็วดังกล่าว ได้นำไปสู่ปัญหาบางประการ อาทิ การมีสาธารณูปโภคไม่เพียงพอรองรับ ราคาที่สูงขึ้นเร็วกว่ากำลังซื้อ รวมจนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้สามารถรักษาการเติบโตให้ดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว เมืองต่างๆ ของเอเชียแปซิฟิกจะต้องพยายามสร้างความยั่งยืน โดยการทำให้เมืองมีความน่าอยู่มากขึ้นและไม่แพงจนเกินไป มีกฎหมายที่โปร่งใส และมีสาธารณูปโภครองรับอย่างเพียงพอ ทั้งในเชิงกายภาพและด้านเทคโนโลยี</span>”<span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-family:tahoma, sans-serif;">รายงานฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ </span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.jll.com/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=2c1c167f-d7d5-4fa4-9a10-c81e8534a187&TermSetId=666b5bd7-72ba-4fd4-9d3a-8b8baf05722e&TermId=35c52f86-f333-420e-95a7-4e4e4a41b54d&UrlSuffix=203/jll-city-momentum-index-2018">http://www.jll.com/research/203/jll-city-momentum-index-2018</a></span><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p><strong>เกี่ยวกับเจแอลแอล</strong></p><p> <br></p><p>เจแอลแอลเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลก มีสำนักงานสาขา 300 แห่งทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย เจแอลแอลเริ่มดำเนินธุรกิจมานับตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยพนักงานมากกว่า 1,600 คน และมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ เจแอลแอลยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันเจ็ดปีซ้อน ในการสำรวจความคิดเห็นของคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2560 โดยนิตยสารยูโรมันนี (Euromoney Real Estate Survey 2017)<br></p>0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88

 

 

Asia Pacific Property Digest Q1 2016/thailand/th-th/research/13/asia-pacific-property-digest-q1-2016Asia Pacific Property Digest Q1 2016ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียแปซิฟิกไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045
Retail Index Q1 2016/thailand/th-th/research/14/retail-index-q1-2016Retail Index Q1 2016ดัชนีค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าในเมืองหลักๆ ของเอเชียแปซิฟิก ไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045