Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานวิจัยและที่ปรึกษา

ลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพความสำเร็จให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพความสำเร็จให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ของเรา ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาโครงการ นักลงทุน และเจ้าของที่ดิน ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐฯ เพื่อช่วยให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือที่มีอยู่เดิม เรามีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของคุณด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ

เพื่อให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยง ต้นทุนและโอกาส ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณศึกษาความเป็นไปได้โครงการ และการวิเคราะห์สภาวะตลาดปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต พร้อมช่วยคุณประเมินว่าโครงการรูปแบบใดที่มีศักยภาพความสำเร็จมากที่สุด ช่วงเวลาใดที่เหมาะสำหรับการเปิดโครงการ

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ตลาด

 

 

เจแอลแอลได้รับโหวตให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในประเทศไทย 7 ปีซ้อน/thailand/th-th/news/164/เจแอลแอลได้รับโหวตให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในประเทศไทย7ปีซ้อนเจแอลแอลได้รับโหวตให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในประเทศไทย 7 ปีซ้อนจากการสำรวจความคิดเห็นคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์โดยยูโรมันนีประจำปี 25600x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88
ความสนใจซื้อคอนโดไฮเอ็นด์ในกรุงเทพฯ ยังสูง/thailand/th-th/news/125/ความสนใจซื้อคอนโดไฮเอ็นด์ในกรุงเทพฯยังสูงความสนใจซื้อคอนโดไฮเอ็นด์ในกรุงเทพฯ ยังสูงแต่ตัวเลือกและราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจช้าลง0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88

 

 

Asia Pacific Property Digest Q1 2016/thailand/th-th/research/13/asia-pacific-property-digest-q1-2016Asia Pacific Property Digest Q1 2016ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียแปซิฟิกไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045
Retail Index Q1 2016/thailand/th-th/research/14/retail-index-q1-2016Retail Index Q1 2016ดัชนีค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าในเมืองหลักๆ ของเอเชียแปซิฟิก ไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045