Skip Ribbon Commands
Skip to main content

บริการด้านการลงทุน

ทุกความต้องการของคุณที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย หรือการเงิน คุณมั่นใจได้ว่า เราช่วยให้คุณได้ประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด

ตัวแทนซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - เจแอลแอล เป็นผู้นำในธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์รายการเดี่ยวหรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เราสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของการซื้อหรือขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ นับตั้งแต่การตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการเสนอซื้อหรือขาย การดำเนินกิจกรรมการตลาด การเป็นตัวแทนเจรจา ไปจนถึงการปิดการซื้อหรือขาย

ที่ปรึกษาด้านการเงิน - เราสามารถช่วยลูกค้าในการจัดทำโครงสร้างธุรกรรมการซื้อขายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงทุนและวัตถุประสงค์ขององค์กร บริการด้านการลงทุนของเรา ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การช่วยลูกค้าขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่ากลับ การระดมทุน การเป็นตัวแทนจัดหาผู้ร่วมทุนและจัดทำโครงสร้างการร่วมทุน การให้คำแนะนำและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ตลาด

 

 

อังกฤษยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเอเชีย/thailand/th-th/news/127/อังกฤษยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเอเชียอังกฤษยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเอเชียนักลงทุนยังเชื่อมั่นศักยภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์อังกฤษ0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88

 

 

Asia Pacific Hotel Investment Highlights H1 2016/thailand/th-th/research/15/asia-pacific-hotel-investment-highlights-h1-2016Asia Pacific Hotel Investment Highlights H1 2016มูลค่าการลงทุนซื้อขายโรงแรมในเอเชียแปซิฟิกครึ่งแรกปี 59 ปรับเพิ่มสูงขึ้น 13.2% จากช่วงเดียวกันในปี 580x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045
Asia Pacific Property Digest Q1 2016/thailand/th-th/research/13/asia-pacific-property-digest-q1-2016Asia Pacific Property Digest Q1 2016ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียแปซิฟิกไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045

โอกาสการลงทุน