Skip Ribbon Commands
Skip to main content

บริหารงานขายและการตลาดโครงการพักอาศัย

วางกลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารงานการตลาดและงานขายสำหรับโครงการพักอาศัย

เราให้บริการที่ดีที่สุดด้านการเป็นตัวแทนบริหารงานขายโครงการพักอาศัย โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของเรากับกลุ่มผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างชาติที่ และความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับของตลาดที่อยู่อาศัย

เราช่วยเจ้าของโครงการ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร และโครงการบ้านพักตากอากาศในการวิเคราะห์วิจัยตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อกำหนดรูปแบบโครงการและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ นอกจากนี้ เรายังให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำการตลาด ตลอดจนการจัดกิจกรรมการ ตลาดและส่งเสริมการขายอย่างเต็มรูปแบบ