Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ตัวแทนจัดหาผู้เช่าโครงการพักอาศัย

สร้างหลักประกันว่า โครงการพักอาศัยให้เช่าของคุณ จะให้มีผู้เช่าเต็มภายในเวลาที่รวดเร็วและให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

ทีมบริหารงานให้เช่าโครงการพักอาศัยของเรา มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันว่า โครงการพักอาศัยให้เช่าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ หรือโครงการบ้านเช่า จะให้มีผู้เช่าเต็มภายในเวลาที่รวดเร็วและให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

เราสามารถช่วยผู้พัฒนาโครงการศึกษาตลาดเพื่อให้สามารถกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำในการเพิ่มศักยภาพในการปล่อยเช่า ดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดผู้เช่าให้กับโครงการ