Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ตัวแทนจัดหาผู้เช่าอาคารสำนักงาน

การมีผู้เช่าเต็มอาคารไม่ได้หมายความว่าอาคารสำนักงานนั้นประสบความสำเร็จ แต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้พัฒนาโครงการมองออกว่า พื้นที่สำนักงานแบบใดที่เป็นที่ต้องการของผู้เช่ามากที่สุดและพร้อมจะจ่ายเพื่อให้ได้เช่าพื้นที่นั้น

เรามีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาผู้เช่าให้แก่อาคารสำนักงานต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ นับตั้งแต่อาคารชั้นนำที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศไทย ไปจนถึงอาคารขนาดเล็ก ภารกิจสำคัญสำหรับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เช่าของเรา คือการช่วยให้โครงการอาคารสำนักงานมีผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดและสามารถมีผู้เช่าพื้นที่เต็มได้รวดเร็วที่สุด

เราช่วยเจ้าของอาคารในการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงาน โดยเน้นการหาผู้เช่าที่มีคุณภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับอาคารและผลตอบแทนที่ดีสำหรับเจ้าของอาคาร