Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ตัวแทนจัดหาผู้ซื้อหรือเช่าโรงงาน

ช่วยคุณจัดหาผู้ซื้อหรือผู้เช่าสำหรับโรงงาน คลังสินค้า และที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ที่คุณต้องการขายหรือปล่อยเช่า

โจนส์ แลง ลาซาลล์ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มโลจิสติกส์ โกดังสินค้า โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม และที่ดิน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเราได้ในทุกแง่มุมเกี่ยวกับการซื้อขาย ให้เช่า

เราช่วยเจ้าของโครงการในการจัดหาผู้เช่าหรือผู้ซื้อที่มีคุณภาพสำหรับที่ดินเปล่าหรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เรายังช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริษัทต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ในการปล่อยขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่นอกเหนือความต้องการ