Skip Ribbon Commands
Skip to main content

บริหารงานขาย-ให้เช่าและการตลาด

วางกลยุทธ์ให้อสังหาริมทรัพย์ของคุณ เป็นที่ต้องการผู้ซื้อ-ผู้เช่า  และให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

 

​ทีมงานของเราด้านบริหารงานขาย-ให้เช่าและการตลาด มีชื่อเสียงในความรู้ความสามารถและการมีความคิดสร้างสรรค์ในงานบริหารการขายหรือให้เช่าสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เราสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยกลยุทธ์เชิงรุกในการวางตำแหน่งทางการตลาดหรือกำหนดจุดยืนของโครงการ เป็นตัวแทนจัดหาผู้ซื้อ-ผู้เช่า และได้มาซึ่งราคาขายหรือค่าเช่าสูงสุด
 

ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โครงการพักอาศัย หรือแม้แต่นิคมอุตสาหกรรม เราพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ใช้ช่องทางหลากหลาย อาศัยเทคโนโลยี และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อดึงดูดผู้ซื้อหรือผู้เช่าให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

เจแอลแอลให้ความร่วมมือระหว่างกันทั่วโลก ทำให้ทีมงานการขายและให้เช่าของเรา ได้รับและสามารถต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั่วโลก พร้อมเปิดโอกาสให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เราเป็นตัวแทนบริหารการตลาด สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศ​

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ตลาด

 

 

ไทยอยู่อันดับที่ 38 ในรายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกประจำปี 2559/thailand/th-th/news/121/ไทยอยู่อันดับ38ในรายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกประจำปี2559ไทยอยู่อันดับที่ 38 ในรายงานดัชนีความโปร่งใสตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกประจำปี 2559ค่าดัชนีของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตลอด 10 ปี0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88
เหตุการณ์รัฐประหารกระทบภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่มาก/thailand/th-th/news/83/เหตุการณ์รัฐประหารกระทบภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่มากเหตุการณ์รัฐประหารกระทบภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่มากในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า เหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย แต่พบว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88

 

 

Asia Pacific Property Digest Q1 2016/thailand/th-th/research/13/asia-pacific-property-digest-q1-2016Asia Pacific Property Digest Q1 2016ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียแปซิฟิกไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045
Retail Index Q1 2016/thailand/th-th/research/14/retail-index-q1-2016Retail Index Q1 2016ดัชนีค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าในเมืองหลักๆ ของเอเชียแปซิฟิก ไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045

อสังหาริมทรัพย์ ขาย-ให้เช่า