Skip Ribbon Commands
Skip to main content

นักลงทุน / ผู้พัฒนาโคร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยให้คุณลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการและการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

​​​​​​​ช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการหรือการลงทุน  ด้วยบริการที่ครอบคลุมกว้างขวาง นับตั้งแต่บริการงานวิเคราะห์ตลาด บริการให้คำปรึกษา  การประเมินราคา  ที่ปรึกษาทางการเงิน  ตัวแทนการซื้อขายให้เช่า การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารโครงการ​
 • บริหารงานขาย-ให้เช่าสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์

  วางกลยุทธ์ให้อสังหาริมทรัพย์หรือโครงการของคุณ เป็นที่ต้องการผู้ซื้อ-ผู้เช่า และให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

 • บริการด้านการลงทุน

  ทุกความต้องการของคุณที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย หรือการเงิน คุณมั่นใจได้ว่า เราสามารถช่วยให้คุณได้ประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด

 • บริหารโครงการก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง

  เป็นตัวแทนของคุณในการบริหารโครงการก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งอาคารหรือสถานประกอบการ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารผู้รับเหมาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • บริหารจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์

  ช่วยให้คุณสามารถลดต้นทุนการดำเนินการ ปกป้องและเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

 • บริการงานวิจัยและที่ปรึกษา

  ลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพความสำเร็จให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

 • ประเมินราคา

  บริการที่เป็นกลางด้านการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ นับตั้งแต่เพื่อการซื้อหรือขาย ไปจนถึงเพื่อใช้ประกอบการรายงานบัญชีงบดุล

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ตลาด

 

 

พรีเมียร์ อินน์ ประกาศขายพอร์ตโรงแรมในไทยและอินเดีย/thailand/th-th/news/128/พรีเมียร์อินน์ประกาศขายพอร์ตโรงแรมในไทยและอินเดียพรีเมียร์ อินน์ ประกาศขายพอร์ตโรงแรมในไทยและอินเดียโรงแรมในไทยประกอบด้วยพรีเมียร์ อินน์ พัทยา และโรงแรมอยู่ระหว่างการก่อสร้างในกรุงเทพฯ เจแอลแอลได้รับเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผู้ซื้อ0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88
การลงทุนซื้อขายอาคารในเอเชียแปซิฟิกครึ่งแรกปีนี้ใกล้เคียงปี 58/thailand/th-th/news/124/การลงทุนซื้อขายอาคารในเอเชียแปซิฟิกครึ่งแรกปีนี้ใกล้เคียงปี58การลงทุนซื้อขายอาคารในเอเชียแปซิฟิกครึ่งแรกปีนี้ใกล้เคียงปี 58แม้การซื้อขายในไตรมาสสองลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว0x0100E81015D9D08198458B498FF948D658F90052B0972AFC77B94093C478C1B5B47C88

 

 

Asia Pacific Property Digest Q1 2016/thailand/th-th/research/13/asia-pacific-property-digest-q1-2016Asia Pacific Property Digest Q1 2016ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียแปซิฟิกไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045
Retail Index Q1 2016/thailand/th-th/research/14/retail-index-q1-2016Retail Index Q1 2016ดัชนีค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าในเมืองหลักๆ ของเอเชียแปซิฟิก ไตรมาสหนึ่ง 25590x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045

อสังหาริมทรัพย์ ขาย-ให้เช่า