Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Research

รายงานวิจัย

Retail Index Q1 2016


​ดัชนีค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าในเมืองหลักๆ ของเอเชียแปซิฟิก ไตรมาสหนึ่ง 2559

โปรดกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดาวน์โหลดรายงาน

pdf | 468582