Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

ฟอร์จูนจัดให้เจแอลแอลอยู่ในรายชื่อ 500 บริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดประจำปี 2558

มาเป็นอันดับหนึ่งในด้านการบริหารจัดการพนักงานและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก


เจแอลแอล (โจนส์ แลง ลาซาลล์) ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน ให้อยู่ในรายชื่อ 500 บริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดประจำปี 2558  หลังการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารและนักวิเคราะห์ทางการเงินชั้นนำ ซึ่งฟอร์จูนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ Hay Group จัดทำขึ้นเพื่อเฟ้นหากลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงดีที่สุดจากภาคธุรกิจประเภทต่างๆ
นายคอลิน ไดเออร์ ประธานบริหารและซีอีโอของเจแอลแอลกล่าวว่า “การได้รับจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดโดยนิตยสารฟอร์จูนนับเป็นการให้เกียรติยกย่องความสามารถและความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานของเจแอลแอลทั่วโลก รวมถึงความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการที่เหนือชั้นแก่ลูกค้าของเรา”

รายชื่อบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดโดยนิตยสารฟอร์จูน เป็นการจัดอันดับความมีชื่อเสียงของบริษัทต่างๆ ซึ่งฟอร์จูนร่วมกับ Hay Group จัดทำขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2540 เพื่อคัดเลือกและจัดอันดับบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุด พร้อมเปิดเผยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทต่างๆ เหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการ โดยวัดจากความมีชื่อเสียงและผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน 9 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม การบริหารจัดการพนักงาน การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพการบริหารจัดการ ความเข้มแข็งทางการเงิน การลงทุนระยะยาว คุณภาพสินค้าและบริการ และความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

ทั้งนี้ ในกลุ่มบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอลได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่ง ในด้านการบริหารจัดการพนักงานและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้รับการยกย่องในความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเข้มแข็งทางการเงิน และการลงทุนในระยะยาว