Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

โรงแรมย่างกุ้งยังรุ่งในปีนี้

การลงทุนยังมีศักยภาพสูงจากตลาดการท่องเที่ยวที่บูมต่อเนื่อง


​คาดว่าปีนี้ จะเป็นปีที่ทีดีที่สุดอีกปีหนึ่งสำหรับตลาดโรงแรมในย่างกุ้งของเมียนมาร์ หลังจากในปีที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้น 46% ส่งผลให้อัตราการเข้าใช้บริการห้องพักของโรงแรม 4-5 ดาว เพิ่มสูงขึ้นจาก 45.8% ในปี 2552 เป็น 80% ในปี 2556 ทำให้การลงทุนในตลาดโรงแรมของย่างกุ้งยังคงมีศักยภาพสูง ตามการรายงานจากบริษัทบริการและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล (โจนส์ แลง ลาซาลล์)

รายงานฉบับดังกล่าวจากเจแอลแอลระบุว่า โรงแรมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในย่างกุ้งเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากไทย ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี แต่จากการที่โรงแรมที่ได้มาตรฐานสากลมีสัดส่วนคิดเป็นเพียงแค่ 1 ใน 3 จากจำนวนห้องพักโรงแรมที่มีทั้งหมดในย่างกุ้ง 9,163 ห้องพัก ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน มีโรงแรมที่เตรียมจะสร้างเสร็จเพิ่มขึ้นในย่างกุ้งในช่วง 5 ปีข้างหน้าคิดเป็นจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 4,518 ห้อง ในจำนวนนี้ 95% จะเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานสากล

นายแอนดรูว์ แลงดอน รองประธานบริหาร หน่วยธุรกิจบริการด้านโรงแรมภาคพื้นอินโดจีนและไทย เจแอลแอล กล่าวว่า “นับตั้งแต่เมียนมาร์เริ่มมีการปฏิรูปประเทศในปี 2554 ธุรกิจโรงแรมในย่างกุ้งมีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาก โดยมีความต้องการจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จนทำให้จำนวนห้องพักที่ได้มาตรฐานมีไม่เพียงพอรองรับความต้องการ ดังนั้น ในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน จึงมีเชนบริหารโรงแรมระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งได้เข้ามาลงทุนเพื่อตักตวงประโยชน์จากสภาวะตลาดดังกล่าว อาทิ กลุ่มแอคคอร์และฮิลตันที่เตรียมเปิดบริการโรงแรมในเครือในปีนี้”

รายงานจากเจแอลแอลระบุว่า โรงแรมในกลุ่ม 4-5 ดาวในย่างกุ้ง มีอัตราการเข้าใช้บริการห้องพักเพิ่มสูงขึ้นจาก 45.8% ในปี 2552 เป็น 80% ในปี 2556 ที่ผ่านมา ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักต่อคืนมีระดับอยู่ที่ 126 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 7 เท่าตัวเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อนหน้า

สำหรับปีนี้ แม้จะมีโรงแรมใหม่ๆ สร้างเสร็จเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่า อัตราการเข้าใช้บริการห้องพักโดยเฉลี่ยจะยังคงสูงอยู่ที่ 80% ส่วนอัตราค่าบริการห้องพักเฉลี่ยต่อคืน คาดว่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอีก 10% จากปี 2556ไปอยู่ที่ 173 ดอลลาร์ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัว

ส่วนในระยะต่อไป คาดว่า อัตราการเข้าใช้บริการห้องพักโรงแรมในย่างกุ้งจะไม่สูงขึ้นมากไปกว่าระดับปัจจุบัน ในขณะที่อัตราค่าบริการห้องพักมีแนวโน้มชะลอการขยายตัว เนื่องจากมีโรงแรมใหม่ๆ เตรียมสร้างเสร็จเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ในส่วนของโอกาสการลงทุนก่อสร้างโรงแรมใหม่ เนื่องจากในขณะนี้ โครงการก่อสร้างโรงแรมใหม่ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมในกลุ่ม 4-5 ดาว นักลงทุนจึงอาจหันไปหาโอกาสการลงทุนสร้างโรงแรมในกลุ่ม 3 ดาว ซึ่งยังมีการแข่งขันน้อยกว่า

“แผนการพัฒนาต่างๆ ที่เปิดเผยโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ประกอบกับการขยายสนามบินนานาชาติที่มีอยู่เดิมและแผนการสร้างสนามบินแห่งใหม่ใกล้ย่างกุ้งในปี 2561 เชื่อว่าจะกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในย่างกุ้งเพิ่มขึ้น ดังนั้น โดยภาพรวมแล้ว ตลาดโรงแรมในย่างกุ้งยังคงมีแนวโน้มที่ดี และยังมีศักยภาพอีกมากในการให้นักลงทุนและผู้ประกอบการโรงแรมเข้าไปลงทุน” นายแลงดอนสรุป