Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

โจนส์ แลง ลาซาลล์รับงานที่ปรึกษาโครงการเดอะฟิลล์

ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ไฮบริดโครงการแรกบนถนนสุขุมวิท


 โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้ร่วมลงนามกับบริษัท สราญรัตน์พัฒนา จำกัด เพื่อรับมอบหมายเป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรสำหรับเดอะฟิลล์ (The Phyll) โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์บนถนนสุขุมวิท 54 โดยสัญญาดังกล่าวครอบคลุมการให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ บริการตัวแทนการตลาดและจัดหาผู้เช่า และการบริหารจัดการศูนย์ ทั้งนี้ เดอะฟิลล์มีกำหนดเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบภายในช่วงต้นปี 2558

 

เดอะฟิลล์ เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าแนวไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีคอนเซ็ปต์โครงการที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว เน้นความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายของชีวิตในเมือง โครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4.5 ไร่ โดยครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่อาคารและอีกครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่สวนภูมิทัศน์ ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์การค้าไฮบริดที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างพื้นที่ร้านค้าในอาคารและพื้นที่ร้านค้าในที่โล่งกลางแจ้ง ซึ่งนับเป็นโครงการศูนย์การค้าแห่งแรกและแห่งเดียวบนถนนสุขุมวิทที่ใช้คอนเซ็ปต์นี้

เดอะฟิลล์ มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์การค้าสำหรับรองรับชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบซึ่งมีกำลังซื้อสูง มีพื้นที่รวม 5,000 ตารางเมตร สำหรับรองรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ซูเปอร์มาเก็ต ศูนย์อาหาร ภัตตาคารชั้นดี ร้านจำหน่ายกาแฟ-เครื่องดื่ม ร้านแฟชั่น-เครื่องแต่งกาย ร้านจำหน่ายสินค้าบริการด้านไอที ธนาคาร และร้านเสิรมสวย-ทำผม เป็นต้น

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ โจนส์ แลง ลาซาลล์ กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากความท้าทายไม่ได้อยู่เพียงแต่การหาจัดหาผู้ประกอบการค้าที่มีคุณภาพให้เข้ามาเปิดจำหน่ายสินค้าและบริการเต็มพื้นที่ของศูนย์เท่านั้น แต่สิ่งที่ท้าทายมากกว่านั้นคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถดึงดูดให้มีผู้เข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการภายในศูนย์ต่อเนื่องเป็นประจำ”
 
“เดอะฟิลล์ เป็นโครงการศูนย์การค้าที่มีศักยภาพสูงที่จะประสบความเสร็จ เนื่องจากมีคอนเซ็ปต์การพัฒนาโครงการที่โดดเด่นและมีการวางแผนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีทำเลที่ได้เปรียบบนถนนสุขุมวิท 54 ทั้งนี้ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราที่ดูแลการให้บริการธุรกิจศูนย์การค้า ได้ร่วมทำงานกับผู้พัฒนาโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยาว เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” นางสุพินท์กล่าว
 
ในช่วงระหว่างการพัฒนาโครงการ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการเดอะฟิลล์ในส่วนของการพัฒนาโครงการ การตลาดและการวางแผนด้านการบิหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า โครงการได้รับการวางตำแหน่งที่เหมาะสม มีสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ในสัดส่วนที่พอเหมาะ สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โจนส์ แลง ลาซาลล์จะเข้าทำหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการศูนย์ต่อไป
แต่งตั้งที่ปรึกษา เดอะฟิลล์ สุขุมวิท 54
 
​ภาพ: ดร. กวีพจน์ วรยิ่งยง กรรมการผู้จัดการ บจก. สราญรัตน์พัฒนา ส่งมอบสัญญาให้กับนางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ ตัวแทนการตลาดและผู้บริหารจัดการศูนย์การค้า สำหรับโครงการเดอะฟิลล์ สุขุมวิท 54