Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการสถานประกอบการของโนเกียในเอเชียแปซิฟิก


กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2552 - บริษัทบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ “โจนส์ แลง ลาซาลล์” ประกาศในวันนี้ว่า โนเกีย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือชั้นนำของโลก ได้เลือกให้โจนส์ แลง ลาซาลล์ เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการสถานประกอบการของโนเกียในเอเชียแปซิฟิก โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ศกนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่โนเกียว่าจ้างบริษัทข้างนอกเข้ามาดูแลการบริหารจัดการสถานประกอบการของตนในภูมิภาคนี้
ตามสัญญาการว่าจ้างครั้งนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์จะบริหารจัดการสถานที่ทำการ/สถานประกอบการของโนเกีย 30 แห่งใน 11 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสำนักงานขนาดพื้นที่ 1,440 ตารางเมตรของโนเกียในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ การมอบหมายให้โจนส์ แลง ลาซาลล์เข้ามาดูแลการบริหารจัดการสถานประกอบการของโนเกียครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่เข้าร่วมแข่งขันเสนองานบริการในครั้งนี้

นายจอร์ดี มาร์ติน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการบริหารจัดการสถานประกอบการ โจนส์ แลง ลาซาลล์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “บริการของโจนส์ แลง ลาซาลล์มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้โนเกียบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุนและยกระดับบริการสำหรับหน่วยงานต่างๆ ของโนเกียในส่วนที่เกี่ยวกับสถานประกอบการ เราเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจครั้งนี้ จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองบริษัท และจะช่วยให้โนเกียสามารถยกระดับสถานภาพของตนในตลาดของการแข่งขันได้”

“ธุรกิจด้านโทรคมนาคม เป็นกลุ่มธุรกิจแรกๆ ที่เริ่มมีการใช้บริการจากบริษัทข้างนอกให้เข้ามาดูแลการให้บริการด้านต่างๆ (outsourcing) เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจบริการด้านการเงินและกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ โนเกียเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมในความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการตัดสินใจให้บริษัทข้างนอกเข้ามาดูแลการบริหารจัดการสถานประกอบการของตนในครั้งนี้ เน้นย้ำสถานภาพการเป็นผู้นำของโนเกียในธุรกิจโทรคมนาคม ในด้านการความคิดริเริ่มใหม่ๆ”

โจนส์ แลง ลาซาลล์ เป็นบริษัทผู้นำในธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการสถานประกอบการ ในเอเชียแปซิฟิก โดยมีองค์กร/บริษัทชั้นนำรวมกว่า 110 รายที่มอบหมายให้โจนส์ แลง ลาซาลล์เป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการสถานประกอบการในภูมิภาคนี้ คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 40 ล้านตารางเมตร ใน 88 เมืองใหญ่ใน 16 ประเทศ และมีพนักงานที่ดูแลบริการด้านนี้รวมกว่า 3,500 คน