Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

รางวัลบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริษัทตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจที่ดี่สุด

โจนส์ แลง ลาซาลล์และโจนส์ แลง ลาซาลล์ โฮเทลส์ชนะรางวัลบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริษัทตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจที่ดี่สุด จาก Thailand Property Awards 2012


จากการประกาศรางวัล ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด 2012 โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด ในขณะที่โจนส์ แลง ลาซาลล์ โฮเทลส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจที่ดีที่สุด พร้อมกับชนะรางวัลการปิดรายการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดด้วย จากการประสบความสำเร็จที่โดดเด่นในการเป็นตัวแทนขายโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ภูเก็ต

ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด จัดขึ้นโดยบริษัท เอนไซน์ มีเดีย ผู้พิมพ์นิตยสาร Property Report South East Asia และนับเป็นหนึ่งในการจัดมอบรางวัลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย โดยกระบวนการคัดสรร จะเริ่มจากการเปิดให้สาธารณะและผู้อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เสนอชื่อบริษัทหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณา จากนั้นจะมีการขอให้บริษัทหรือเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการเสนอชื่อส่งรายละเอียดเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเหลือเพียงหนึ่งบริษัทหรือหนึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ควรได้รับรับรางวัลในแต่ละสาขา

บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด

ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด จัดให้มีรางวัลบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดเป็นครั้งแรกในปี 2554 และครั้งที่สองในปีนี้ โดยโจนส์ แลง ลาซาลล์ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัลทั้งสองปีติดต่อกัน ทั้งนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์เป็นบริษัทระหว่างประเทศผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการของบริษัทต่างๆ คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านตารางเมตร ประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงหลายอาคาร อาทิ เอสซีบี ปาร์ค พลาซ่า คอมเพล็กซ์อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานเกรดขนาดใหญ่ที่สุดในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน LEED Platinum ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียมเกรดเอบวกโครงการใหญ่ที่สุดในไทย เป็นต้น

บริษัทตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจที่ดีที่สุด

โจนส์ แลง ลาซาลล์ โฮเทลส์ ชนะรางวัลตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่ดีที่สุด โดยไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด ประจำปี 2555 คัดเลือกบริษัทผู้ชนะรางวัลด้วยการพิจารณาจากผลงานความสำเร็จในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเมษายน 2555 ของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โจนส์ แลง ลาซาลล์ โฮเทลส์ประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนขายโรงแรมถึง 5 รายการ มูลค่ารวมกว่า 9.5 พันล้านบาท รวมถึงการเป็นตัวแทนขายโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นการซื้อขายโรงแรมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปีนี้ และทำให้โจนส์ แลง ลาซาลล์ โฮเทลส์ได้รับรางวัลรายการตัวแทนซื้อขายที่ดีที่สุดในครั้งนี้ด้วย

ส่วนโจนส์ แลง ลาซาลล์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยในช่วงเวลาเดียวกัน โจนส์ แลง ลาซาลล์เป็นตัวแทนปิดการเช่าพื้นที่สำนักงานคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 126,000 ตารางเมตร และประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนขายอาคารสำนักงานสองอาคารมูลค่ารวม 2.4 พันล้านบาท

นอกจากรางวัลไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด ก่อนหน้านี้ในปีนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้รับการโหวตให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมในประเทศไทย จากการสำรวจของยูโรมันนีประจำปี 2555 (Euromoney Real Estate Survey 2012) ซึ่งในการสำรวจเดียวกันนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ยังได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในสาขาบริการงานวิจัย บริการประเมินราคา และบริการตัวแทนซื้อขายให้เช่า​