Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

โจนส์ แลง ลาซาลล์รับโหวตให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในไทยและเอเชียแปซิฟิก

ผลสำรวจของยูโรมันนีประจำปี 2555


จากผลการสำรวจความเห็นที่จัดทำโดยยูโรมันนีประจำปี 2555 (Euromoney Real Estate Survey 2012) โจนส์ แลง ลาซาลล์ในเอเชียแปซิฟิกได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในสาขาบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวม ส่วนผลการสำรวจระดับประเทศ โจนส์ แลง ลาซาลล์ในประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งในสาขาเดียวกัน และอีกสามสาขา ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งด้านประเมินราคาทรัพย์ ด้านการวิจัย และด้านเป็นตัวแทนซื้อขายให้เช่า
 
นายอลัสเตอร์ ฮิวส์ ซีอีโอ โจนส์ แลง ลาซาลล์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า “นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่เราได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในฐานะบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างสูงเนื่องจากเป็นการโหวตโดยผู้ที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ผลโหวตดังกล่าวยังเป็นการตอกย้ำสถานภาพความเป็นผู้นำในธุรกิจของเราในภูมิภาคนี้ และสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของพนักงานและความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า”
 
นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการโจนส์ แลง ลาซาลล์ในประเทศไทยกล่าวว่า “ผลจากการสำรวจความเห็นที่จัดโดยยูโรมันนี มาจากการโหวตของบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งยูโรมันนีได้เชิญให้เข้าร่วมในการสำรวจ โดยการส่งรายละเอียดเกี่ยวธุรกิจที่ทำ ความสำเร็จและความคิดเห็นที่มีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น เสียงโหวตสูงสุดที่โจนส์ แลง ลาซาลล์ในประเทศไทยได้รับในสี่สาขาหลัก จึงสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย”
นอกจากประเทศไทย โจนส์ แลง ลาซาลล์ยังได้รับการโหวตให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งในประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกอีก ได้แก่
  • ออสเตรเลีย สาขาที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวม สาขาตัวแทนซื้อขายให้เช่า และสาขาวิจัย
  • ฮ่องกง สาขาที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวม สาขาตัวแทนซื้อขายให้เช่า และสาขาวิจัย
  • อินเดีย สาขาตัวแทนซื้อขายให้เช่า และสาขาวิจัย
  • นิวซีแลนด์ สาขาที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวม