Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

โจนส์ แลง ลาซาลล์ เปิดตัวเทคโนโลยีออนไลน์สำหรับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

คาดนวัตกรรมใหม่จะช่วยให้ปีนี้บริษัทสามารถขยายธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้ 15% ตามเป้า


11 พฤษภาคม 2552 - บริษัทระหว่างประเทศ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ซึ่งให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ด้านการบริหารจัดการอาคารเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยมีชื่อว่า OneView เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศน์ ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมรายงานข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยโจนส์ แลง ลาซาลล์ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
 
นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ขณะนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์เป็นบริษัทระหว่างประเทศผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมคิดเป็นพื้นที่กว่า 2.3 ล้านตารางเมตร ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรากลายเป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านนี้ คือ นวัตกรรม โดยเราได้พยายามพัฒนาระบบและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถรักษาหรือเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ แม้จะอยู่ในช่วงที่ตลาดโดยรวมตกต่ำก็ตาม”
 
เทคโนโลยี OneView มีคุณสมบัติพิเศษหลายด้านในการเสนอรายงานแบบออนไลน์ อาทิ งบการเงิน รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ ข้อมูลด้านการจัดซื้อ รายงานการบำรุงรักษารายเดือน และระบบรับเรื่องการขอบริการ ซึ่งลูกค้าจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ในทันทีแบบออนไลน์
 
นายเด็กซ์เตอร์ นอร์วิลล์ หัวหน้าแผนกบริการบริหารจัดการรีสอร์ทคอนโดมิเนียมและวิลลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของโจนส์ แลง ลาซาลล์ กล่าวว่า “การที่เทคโนโลยี OneView เปิดโอกาสให้ลูกค้าของเราเข้าถึงศูนย์ข้อมูลส่วนกลางเกี่ยวกับรายงานด้านต่างๆ ของเราแบบออนไลน์ได้ ทำให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทของเรากับลูกค้า”
 
“เทคโนโลยีดังกล่าว ให้ผลดีไม่ใช่กับเฉพาะแต่กับลูกค้าของเรา แต่รวมถึงบริษัทของเราเองด้วย เนื่องจากระบบนี้จะทำให้เราสามารถตรวจสอบติดตามความคืบหน้าของงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากฐานข้อมูลส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยให้เรามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นในการดำเนินการใดๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่โจนส์ แลง ลาซาลล์ เป็นผู้จัดการ” นายนอร์วิลล์กล่าว
 
นอกเหนือจาก OneView ก่อนหน้านี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ยังพัฒนาระบบบัญชีสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการในประเทศไทย โดยได้นำซอฟต์แวร์ MRI เข้ามาใช้ ซึ่งครอบคลุมโปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การทำบัญชีแยกประเภททั่วไป การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าของผู้เช่าในอาคาร การทำประมาณการณ์งบประมาณ การวางการแผนพัฒนาและการก่อสร้าง และการวิเคราะห์ข้อมูล
 
“การปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เราสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถขยายการเติบโตทางธุรกิจของเราได้” นายนอร์วิลล์กล่าว
 
ในปี 2551 ที่ผ่านมา ธุรกิจบริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของโจนส์ แลง ลาซาลล์ มีอัตราการเติบโตที่ 14% โดยอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการ ประกอบด้วยอาคารที่เด่นๆ ของกรุงเทพฯ หลายอาคาร อาทิ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 พระรามสี่ อาคารจัตุรัสจามจุรี โครงการเดอะพาร์ค ชิดลม และอาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 เป็นต้น นอกจากนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ยังเป็นผู้จัดการรีสอร์ทคอนโดมิเนียมและวิลล่าระดับหรูหราในภูเก็ตหลายโครงการ อาทิ โครงการเดอะ เคป โครงการกะตะ การ์เดนส์ และป่าตอง ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมอาคารสูงเพียงอาคารเดียวที่ตั้งอยู่ริมชายหาดป่าตอง
 
สำหรับในปีนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ตั้งเป้าขยายธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อีก 15%