Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

ความต้องการโกดังให้เช่าชั่วคราวพุ่ง

บริษัทต่างๆ เร่งหาที่จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบการผลิตในที่ปลอดน้ำท่วม


​บริษัทจำนวนมากที่มีโรงงานหรือโกดังสินค้าในย่านอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหรือในทำเลเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วม กำลังมองหาโกดังให้เช่าชั่วคราวในทำเลที่ปลอดภัยสำหรับจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หลังนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งถูกน้ำเข้าท่วมแม้จะมีการดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มกำลัง
 
นายทรัพยากร แสนสุขทวีทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริการตัวแทนซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรม บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “มีบริษัทต่างๆ จำนวนมากขึ้นซึ่งมีโรงงานหรือโกดังสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำลังต้องการเช่าโกดังชั่วคราวเพื่อจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ตลอดรวมจนถึงอุปกรณ์โรงงานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และบริษัทบริการด้านลอจิสติกส์ ที่มีโรงงานหรือโกดังสินค้าในย่านที่กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วม อาทิ อยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี”
 
บริษัทดังกล่าวส่วนใหญ่ กำลังมองหาโกดังให้เช่าในทำเลที่มีความเสี่ยงต่ำว่าจะเกิดน้ำท่วม โดยเฉพาะทำเลที่อยู่ในหรืออยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี ปริมาณโกดังให้เช่าในทำเลแถบดังกล่าวมีจำกัดมาก ดังนั้น ขณะนี้บริษัทส่วนใหญ่จึงเริ่มหันไปพิจารณาการเช่าโกดังในจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและยังมีโกดังให้เช่ามากกว่า
 
“บริษัทต่างๆ เหล่านี้ต้องการสัญญาเช่าระยะสั้นที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถย้ายกลับไปยังโรงงานหรือโกดังสินค้าของตนเองได้ทันทีที่น้ำลด หรือย้ายไปยังโกดังแห่งอื่นได้หากโกดังที่เช่าใช้ชั่วคราวเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นเช่นกัน” นายทรัพยากรอธิบาย
 
โจนส์ แลง ลาซาลล์ ได้เป็นตัวแทนจัดหาโกดังให้เช่าชั่วคราวให้กับบริษัทเหล่านี้ส่วนหนึ่ง โดยล่าสุดได้เป็นตัวแทนจัดหาโกดังให้เช่าขนาด 12,000 ตารางเมตรให้กับบริษัทลอจิสติกส์รายหนึ่งที่โกดังจมอยู่ในน้ำในอยุธยาขณะนี้  นอกจากนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ยังได้รับการติดต่อสอบถามจากบริษัทที่ต้องการโกดังให้เช่าระยะสั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระหว่างนี้
 
“แม้เจ้าของโกดังส่วนใหญ่เตรียมโกดังไว้สำหรับการให้เช่าระยะยาว แต่มีหลายรายที่ยินดีที่จะให้เช่าในระยะสั้นในช่วงนี้เนื่องจากสามารถเรียกค่าเช่าได้สูงกว่า ทั้งนี้ โดยทั่วไป โกดังมีค่าเช่าอยู่ระหว่าง 80-170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพและทำเลที่ตั้ง แต่สำหรับสัญญาเช่าชั่วคราว กอปรกับความต้องการที่มีมากขึ้นในช่วงนี้ ทำให้การเช่าโกดังชั่วคราวมีค่าเช่าสูงกว่าการเช่าโกดังในภาวะปกติ 30%-40%” นายทรัพยากรกล่าว