Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

โจนส์ แลง ลาซาลล์ กวาด 64 รางวัลจากยูโรมันนี เรียล เอสเตท อวอร์ด (Euromoney Real Estate Awards) ประจำปี 2554

สำนักงานในไทยได้รับโหวดบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งโดยรวม


โจนส์ แลง ลาซาลล์ คว้า 64 รางวัลจากยูโรมันนี เรียล เอสเตท อวอร์ด (Euromoney Real Estate Awards) ประจำปี 2554 ประกอบด้วยรางวัลระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยในส่วนของรางวัลระดับโลกที่โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้รับในปีนี้ ได้แก่รางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่สามที่โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้รับรางวัลนี้ ตั้งแต่เริ่มจัดให้มีรางวัลนี้ขึ้นในปี 2548 นอกจากนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ยังได้รับการโหวตให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโลกในสาขาการประเมินราคาทรัพย์สินและการวิจัย
 
ส่วนรางวัลระดับภูมิภาค โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้รับการโหวตให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งโดยภาพรวมในภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคตะวันออกกลาง+แอฟริกาเหนือ  และภูมิภาคยุโรปกลาง+ยุโรปตะวันออก นอกจากนี้ ยังได้รับผลโหวตอันดับหนึ่งในสาขาประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคตะวันออกกลาง+แอฟริกาเหนือ  อันดับหนึ่งในสาขาการเป็นตัวแทนซื้อขายให้เช่าในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคตะวันออกกลาง+แอฟริกาเหนือ อันดับหนึ่งในสาขาการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคนอร์ดิกส์ และบอลติกส์ และภูมิภาคตะวันออกกลาง+แอฟริกาเหนือ
 
สำหรับในระดับประเทศ โจนส์ แลง ลาซาลล์ได้รับผลโหวตสูงสุดใน 23 ประเทศ โดยประเทศไทย โจนส์ แลง ลาซาลล์ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดสองรางวัลคือ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งโดยภาพรวม และที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในสาขาประเมินราคาทรัพย์สิน
นายคอลิน ไดเออร์ ซีอีโอของโจนส์ แลง ลาซาลล์ทั่วโลก กล่าวว่า “รางวัลยูโรมันนี เรียล เอสเตท อวอร์ด 2011 นับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากการให้รางวัลตัดสินจากผลการหยั่งเสียง (คะแนนโหวต) จากบริษัทต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ การได้รับรางวัลที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโลกโดยโจนส์ แลง ลาซาลล์ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของพนักงาน และคุณภาพของคำแนะนำและบริการที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้าทั่วโลก”