Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

ธุรกิจบริการด้านอาคารสำนักงานของโจนส์ แลง ลาซาลล์ มีผลประกอบการแข็งแกร่งในปี 2553

ปิดการเช่าพื้นที่สำนักงานรวม 100,000 ตารางเมตร ขายอาคารสำนักงานรวมมูลค่ากว่า 2 พันล้าน พร้อมรับบริหารอาคารสำนักงานเพิ่ม


กรุงเทพฯ 11 มกราคม 2554 - แม้โดยภาพรวม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2553 จะอยู่ในภาวะที่ไม่เข้มแข็งมากนัก โดยเฉพาะตลาดอาคารสำนักงานของกรุงเทพฯ ซึ่งอุปสงค์ยังฟื้นตัวในอัตราที่ค่อนข้างช้า แต่ธุรกิจบริการของโจนส์ แลง ลาซาลล์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสำนักงานมีผลการดำเนินดีเป็นพิเศษ
 
นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ปี 2553 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายสูงสำหรับตลาดอาคารสำนักงานของกรุงเทพฯ วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกที่ขยายตัวขึ้นในช่วงปลายปีก่อนหน้า ส่งผลให้ความอุปสงค์หรือความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานอ่อนตัวลง ซึ่งแม้วิกฤติเศรษฐกิจจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองได้ทำให้ดีมานด์ยังคงฟื้นตัวได้ไม่เร็วเท่าที่ควรในปี2553 ที่ผ่าน"
 
“อย่างไรก็ดี มีบริษัทผู้เช่าพื้นที่สำนักงานรวมถึงนักลงทุนที่สนใจซื้ออาคารสำนักงานจำนวนมากที่แสวงหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จากภาวะที่ตลาดอ่อนตัว ทำให้การเช่าสำนักงานและการลงทุนซื้ออาคารมีปริมาณค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการด้านตัวแทนซื้อ ขาย ให้เช่า รวมถึงการบริหารอาคารขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ โดยในปี 2553โจนส์ แลง ลาซาลล์ มีผลการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสำนักงาน” นางสุพินท์กล่าว
 
ปิดการเช่าพื้นที่สำนักงานรวม 100,000 ตารางเมตร
 
ในปี 2553 โจนส์ แลง ลาซาลล์ เป็นตัวแทนในเจ้าของอาคารและบริษัทผู้เช่าในการจัดสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ คิดเป็นพื้นที่รวม 100,000 ตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2552
 
นางสาวยุพา เสถียรภาพอยุทธ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจอาคารสำนักงาน โจนส์ แลง ลาซาลล์ กล่าวว่า "ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่าในปีที่ผ่านมาค่อนข้างคึกคักมากกว่าที่คาดไว้ แม้จะสะดุดไปในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไตรมาสสอง อย่างไรก็ดี กิจกรรมการเช่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ยังคงเป็นการต่อสัญญาเช่าและการย้ายสำนักงานของบริษัทผู้เช่าที่มีอยู่เดิม ส่วนการขยายขนาดพื้นที่เช่ามีไม่มาก ในขณะที่แทบไม่มีการเช่าสำนักงานโดยบริษัทเปิดใหม่”
 
“เมื่อเทียบกับปี 2552 พบว่า กิจกรรมการย้ายสำนักงานโดยผู้เช่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปี 2553 เนื่องจากผู้เช่ากำลังอาศัยประโยชน์จากภาวะที่ตลาดอาคารสำนักงานมีการแข่งขันสูง ด้วยการย้ายไปอาคารที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่อาจจ่ายค่าเช่าไม่แตกต่างจากอาคารเดิมมากนัก" นางสาวยุพากล่าว
 
ในกรณีของการเป็นตัวแทนผู้เช่า โจนส์ แลง ลาซาลล์จะทำหน้าเป็นที่ปรึกษาและช่วยวิเคราะห์ว่า ควรที่จะต้องใช้พื้นที่สำนักงานขนาดเท่าใด นำเสนอข้อดีและข้อด้อยเปรียบเทียบระหว่างการเช่าออฟฟิศในอาคารเดิมกับการย้ายไปอาคารใหม่ ตลอดรวมจนถึงการเจรจาเงื่อนไขการเช่า ตัวอย่างองค์กรหรือบริษัทผู้เช่าที่โจนส์ แลง ลาซาลล์เป็นตัวแทนในการจัดการสัญญาเช่ารายการใหญ่ในปี 2553 ได้แก่ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด (11,000 ตร.ม.) บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด (1,400 ตร.ม.) และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย (1,000 ตร.ม.)
 
ส่วนกรณีการเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร โจนส์ แลง ลาซาลล์ จะทำหน้าที่จัดหาผู้เช่า พร้อมให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าเช่าที่เหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมา โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประสบความสำเร็จในการปิดการเช่าให้กับอาคารซันทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอขนาดพื้นที่ให้เช่า 60,000 ตารางเมตรโดยในขณะนี้มีผู้เช่าพื้นที่เต็ม
 
นางสาวยุพากล่าวว่า ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันที่สูงในขณะนี้ อาคารสำนักงานที่จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับทำเลที่ตั้งและคุณภาพของอาคาร รวมจนถึงอัตราและเงื่อนไขการเช่าที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในตลาด
 
ปิดการขายอาคารสำนักงานมูลค่ารวมกว่า 2 พันล้าน
 
ในส่วนของบริการตัวแทนซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2553โจนส์ แลง ลาซาลล์ ประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์รายการใหญ่คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 7 พันล้านบาท โดยในจำนวนนี้ เป็นการขายอาคารสำนักงาน 3 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 2.3 พันล้านบาท
 
นายอำพล เทพนัมโสมนัสส์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านการลงทุน โจนส์ แลง ลาซาลล์ กล่าวว่า “ต่างจากปีก่อนๆ หน้า ในปีที่ผ่านมา มีอาคารสำนักงานเสนอขายในกรุงเทพฯ หลายโครงการ โดยมีสาเหตุหลักสองประการ ประการแรกเกิดจากผลพวงของวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกที่ขยายตัวขึ้นในช่วงปลายปี 2552 ซึ่งทำให้นักลงทุนประเภทสถาบันของต่างชาติมีการปล่อยขายทรัพย์สินออกมา ส่วนประการที่สองคือ การมีบริษัทหลายๆ บริษัท ปรับโครงสร้างพอร์ตสินทรัพย์ โดยการเสนอขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักของบริษัท รวมถึงอาคารสถานที่ทำการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์อีกต่อไป”
 
“ช่วงนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนซื้ออาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ เนื่องจากมีอาคารสำนักงานคุณภาพดีเสนอขายในราคาที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มด้วยว่าตลาดอาคารสำนักงานจะปรับตัวดีขึ้นในระยะสั้นถึงปานกลาง เนื่องจากอาคารที่มีกำหนดสร้างเสร็จใหม่ในอนาคตมีปริมาณน้อยมาก” นายอำพลกล่าว
 
ขณะนี้ โจนส์ แลง ลาซาลล์ กำลังเป็นตัวแทนขายอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อาคารหนึ่งในกรุงเทพฯ ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งได้รับความสนใจสูงจากนักลงทุน และคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ในเร็วๆ นี้
 
บริการบริหารอาคารสำนักงานบูม
 
นอกจากบริการด้านการเป็นตัวแทนซื้อ ขาย เช่าและให้เช่าแล้ว ในส่วนของธุรกิจบริการบริหารจัดการอาคารสำนักงานของโจนส์ แลง ลาซาลล์ ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยเช่นกัน โดยในปี 2553 บริษัทฯ ยังคงได้รับการต่อสัญญาว่าจ้างให้เป็นผู้จัดการอาคารสำนักงานใหญ่ๆ พร้อมกับได้รับสัญญาว่าจ้างให้เป็นผู้จัดการอาคารเพิ่มอีกหนึ่งอาคาร คือ อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์
 
นางสุพินท์กล่าวว่า แม้กรุงเทพฯ จะมีอาคารสำนักงานใหม่ๆ สร้างเสร็จเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่เชื่อว่าธุรกิจของโจนส์ แลง ซาลล์ ด้านบริการบริหารจัดการอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากปัจจุบัน อาคารสำนักงานส่วนใหญ่ยังคงบริหารจัดการโดยเจ้าของ และมีแนวโน้มว่า เจ้าของอาคารจะหันมาใช้บริการของผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการมืออาชีพมากขึ้น”
 
ปัจจุบัน โจนส์ แลง ลาซาลล์ เป็นบริษัทระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และรีสอร์ทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการในกรุงเทพฯ และภูเก็ต คิดเป็นพื้นที่รวม 3.8 ล้านตารางเมตร ในจำนวนนี้ เป็นอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ราว 20 อาคาร
 
โจนส์ แลง ลาซาลล์
โจนส์ แลง ลาซาลล์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เป็นบริษัทบริการมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการที่ครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกแก่ลูกค้าที่ต้องการคุณค่าสูงสุดจากการเป็นเจ้าของ ใช้ประโยชน์หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2552 โจนส์ แลง ลาซาลล์มีรายได้ทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 2.5 พันล้านดอลลาร์ จากการให้บริการแก่ลูกค้าใน 750 เมืองของ 60 ประเทศ ผ่านสำนักงาน 180 สาขา
 
ในประเทศไทย โจนส์ แลง ลาซาลล์ เปิดดำเนินการในปี 2533 และปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีพนักงานราว 1,000 คน