Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

คาดปี 61 การลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษมีมูลค่ารวม 55,000 ล้านปอนด์

การประกาศยกเลิกมาตรการยกเว้นภาษีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยนักลงทุนต่างชาติเชื่อว่าจะส่งผลกระทบเพียงระยะสั้น


​กรุงเทพฯ 6 กุมภาพันธ์ 2561 -  บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา อังกฤษคาดว่า ในปี 2561 นี้ การลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษจะมีมูลค่ารวมประมาณ 55,00 ล้านปอนด์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ 6.4%

 

บริษัทยังคาดด้วยว่า อังกฤษ โดยเฉพาะลอนดอน จะยังคงเป็นตลาดการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความสนใจสูงจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเป็นตลาดที่การซื้อขายคล่อง มีอสังหาริมทรัพย์เสนอขาย และมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในขณะนี้ ยังให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง และค่าเงินปอนด์ยังอ่อน

 

หลังจากที่นักลงทุนเอเชียชะลอการซื้อในช่วงที่อังกฤษมีการลงมติถอนตัวออกจากอียู คาดว่าจะกลับเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปีนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากญีปุ่นและเกาหลี เนื่องจากที่ผ่านมาปรากฏให้เห็นแล้วว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์อังกฤษรับมือกับสถานการณ์ได้ดี นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศเป้าหมายลงทุนอื่นๆ ของโลกมีราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น

 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษปีนี้ คือ การประกาศยกเลิกมาตรการยกเว้นภาษีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีประโยชน์การใช้ในเชิงธุรกิจ/พาณิชย์ในอังกฤษโดยนักลงทุนต่างชาติ แต่เจแอลแอลเชื่อว่า การยกเลิกมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดในระยะยาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว สอดรับกับแนวปฏิบัติในประเทศพัฒนาแล้วประเทศอื่นๆ

 

ปี 2561 จะยังคงเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองอีกปีหนึ่งสำหรับอังกฤษ โดยบริษัทและองค์กรต่างๆ ในอังกฤษจะต้องเริ่มตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเองแล้วเกี่ยวกับการถอนตัวของอังกฤษออกจากอียู อย่างไรก็ดี คาดว่า จีดีพีของอังกฤษในปีนี้จะขยายตัวได้ราว 1.5% ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และสูงกว่าที่เคยมีการประมาณการไว้ก่อนหน้านี้จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการลงมติถอนตัวจากอียู โดยคาดว่าภาวะเงินเฟ้อจะลดลง อัตราการว่าจ้างงานจะยังคงอยู่ในอัตราแข็งแกร่ง และอัตราดอกเบี้ยคงที่

 

เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ เจแอลแอลได้สำรวจความคิดเห็นคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เกือบ 400 คนในงานที่จัดขึ้นที่ลอนดอน เกี่ยวกับประมาณการผลตอบแทนการลงทุนจากอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษปีนี้ ราว 60% ของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น เชื่อว่า น่าจะอยู่ที่ 4.0%-8.0% ใกล้เคียงกับการประมาณการของเจแอลแอลที่ 6.4%

 

เกี่ยวกับเจแอลแอล

 

เจแอลแอลเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลก มีสำนักงานสาขา 300 แห่งทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย เจแอลแอลเริ่มดำเนินธุรกิจมานับตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยพนักงานมากกว่า 1,600 คน และมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ เจแอลแอลยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันเจ็ดปีซ้อน ในการสำรวจความคิดเห็นของคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2560 โดยนิตยสารยูโรมันนี (Euromoney Real Estate Survey 2017)

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

วินัย ใจทน

02 624 6540

winai.jaiton@ap.jll.com