Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพ

ที่ดินสถานทูตออสเตรเลียบนถนนสาทรได้รับความสนใจซื้อสูง

ผู้สนใจมากกว่า 10 รายแสดงความจำนงร่วมเสนอราคา


​​กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2560 - บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล ในฐานะตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผู้ซื้อให้กับที่ดินบนถนนสาทรของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย รายงานว่า มีผู้แสดงความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วมากกว่า 10 ราย บริษัทฯ ยังคาดด้วยว่าจะมีผู้แสดงความจำนงเพิ่มอีกก่อนถึงกำหนดปิดรับ


ที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่ 7 ไร่ 382 ตารางวา ได้รับการเสนอขายโดยกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ตามที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำกรุงเทพฯ เตรียมย้ายไปยังที่ทำการใหม่ใกล้สวนลุมพินีในเร็วๆ นี้

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ เจแอลแอล กล่าวว่า “ดังที่คาดไว้ ที่ดินสถานทูตออสเตรเลียบนถนนสาทรที่กำลังเสนอขายอยู่ในขณะนี้ มีผู้แสดงความสนใจซื้อเข้ามาสูง เนื่องจากเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะมีที่ดินแปลงใหญ่เสนอขายกรรมสิทธิ์ขาดในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ”

“ผู้ที่แสดงความสนใจซื้อ ขณะนี้ประกอบด้วยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดรวมจนถึงสถาบันการเงิน และบริษัทระหว่างประเทศที่สนใจใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ ทั้งหมดล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมเสนอราคา ทั้งในแง่ของความเข้มแข็งทางการเงินและความมีชื่อเสียง” นางสุพินท์กล่าว

นอกเหนือจากการตั้งอยู่บนทำเลชั้นดีของถนนสาทร รูปแปลงที่ดินที่มีลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้างติดถนนประมาณ 70 เมตรและลึกประมาณ 160 เมตร เป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญที่ผู้สนใจซื้อให้คุณค่ามากที่สุดกับที่ดินแปลงนี้ เนื่องจากทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่จะสร้างขึ้นบนที่แปลงนี้ จะสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้สาทรเป็นพื้นที่ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และอนุญาตให้สร้างอาคารสูงในอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio: FAR) สูงเต็มเพดาน 10 ต่อ 1

การเสนอขายที่ดินแปลงดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยใช้วิธีเปิดให้ผู้สนใจซื้อยื่นเสนอราคา และมีกำหนดปิดรับข้อเสนอในเดือนมิถุนายนนี้

นางสุพินท์กล่าวว่า “หลังการปิดรับข้อเสนอ จะมีขั้นตอนอื่นๆ ตามมาอีก อาทิ การคัดกรองผู้เสนอราคา การเจรจาข้อตกลงการซื้อขาย การจัดเก็บเงินมัดจำ และการตรวจสอบสินทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้น จึงคาดว่า ธุรกรรมการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งจะเป็นการยืนยันด้วยว่าบริษัทใดเป็นผู้ชนะการเสนอซื้อในครั้งนี้”

ดาวน์โหลดรูปสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ถนนสาทรใต้
http://www.jll.co.th/thailand/PublishingImages/Australian_Embassy_on_Sathorn_Road.jpg

ดาวน์โหลดรูปคุณสุพินท์ มีชูชีพ
http://www.jll.co.th/thailand/PublishingImages/People/Suphin%20MD%20JLL.jpg

หมายเหตุ
การเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวความจำนงเข้าร่วมเสนอราคาซื้อที่ดิน ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้สนใจซื้อแต่ละราย ดังนั้น เจแอลแอลจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า มีบริษัทใดบ้างที่แสดงความจำนงเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

เกี่ยวกับเจแอลแอล

เจแอลแอลเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลก มีสำนักงานสาขา 300 แห่งทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย เจแอลแอลเริ่มดำเนินธุรกิจมานับตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยพนักงานมากกว่า 1,600 คน และมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ เจแอลแอลยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันหกปีซ้อน ในการสำรวจความคิดเห็นของคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2559 โดยนิตยสารยูโรมันนี (Euromoney Real Estate Survey 2016)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
วินัย ใจทน
02 624 6540
winai.jaiton@ap.jll.com